Hoppa till huvudinnehållet

Daniel Åkerman: Ingen flygskam med biobränslen

Publicerad:
Testflygningen ägde rum den 21 juni från Malmö flygplats till Bromma flygplats i Stockholm. Vad som utmärker resan är att planets båda motorer tankades med förnybart bränsle, skriver Daniel Åkerman.
Testflygningen ägde rum den 21 juni från Malmö flygplats till Bromma flygplats i Stockholm. Vad som utmärker resan är att planets båda motorer tankades med förnybart bränsle, skriver Daniel Åkerman. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Bryr den sig främst om växthusgasutsläppen för att hindra en global uppvärmning, eller är motståndet mot flyg, bilar och naturbruk ett mål i sig, skriver Daniel Åkerman.

Att en kommersiell flygresa med 100 procent förnybart bränsle nyligen har genomförts är goda nyheter för svenska resenärer. Det är ett viktigt steg i omställningen så att flyget fortsatt kan binda samman alla delar av landet utan att skada klimatet.

Testflygningen ägde rum den 21 juni från Malmö flygplats till Bromma flygplats i Stockholm. Vad som utmärker resan är att planets båda motorer tankades med förnybart bränsle. Det har utvecklats i ett gemensamt projekt av det svenska flygbolaget BRA tillsammans med den fransk-italienska flygplanstillverkaren ATR och den finländska bränsleleverantören Neste.

I ett pressmeddelande skriver BRA att den framgångsrika flygningen är en milstolpe för att kunna certifiera bränslet. Vilket beräknas kunna ske redan till år 2025. En sådan certifiering vore en stor framgång då det förnybara bränslet minskar utsläppen av växthusgaser med 80 procent.

Att vi kan lyckas övergå till fossilfritt inrikesflyg inom bara ett par år visar att klimatfrågan går att lösa med innovation och ny teknik. Annars har ju budskapet från många delar av miljörörelsen, inte minst från Miljöpartiet, varit att vi måste minska resandet i sig. Men med förnybara bränslen finns inga skäl att känna någon flygskam.

Flygningen är även ett bra exempel på den centrala roll som ett aktivt skogsbruk spelar för både vårt välstånd och klimatet. Genom att tillverka biobränslen kan vi nyttja restprodukter ur skogsnäringen. Det bidrar till ökat välstånd i nya industrier och möjliggör minskade utsläpp på ett helt annat sätt än om skogen bara hade lagts i träda som en kolsänka.

Klimatpolitiken borde inriktas till att skapa goda förutsättningar för att ta fram förnybara flygbränslen. Till exempel genom att säkra tillgången på regionala flygplatser. Annars försvinner möjligheten att driva inrikesflyg, vilket är den huvudsakliga marknaden för nya bränslen i nuläget. Ett annat sätt vore att avskaffa flygskatten så att flygbolagen har mer resurser att utveckla den teknik som krävs. Om den inte helt bör åtminstone flyg som går på förnybara bränslen undantas. Därtill krävs självfallet rimliga villkor för skogsbruket så att det finns material att skapa biobränslen av.

Det fossilfria flyget lär bli ett lackmustest för miljörörelsen som nu tvingas bekänna färg. Bryr den sig främst om växthusgasutsläppen för att hindra en global uppvärmning, eller är motståndet mot flyg, bilar och naturbruk ett mål i sig?

Att döma av retoriken på senare år finns en påtaglig risk att svaret blir det senare. Det vore inte bara en förlust för klimatet utan även för Sverige som helhet. Flyget är nödvändigt för att hålla samman landet och låter industrier vara kvar på gamla orter genom arbetspendling. God tillgång på flygplan, utbildade och erfarna piloter samt flygplatser behövs dessutom för rikets kris- och krigsberedskap.

Dessa mål bör inte lättvindigt överges för uppskruvad symbolpolitik. Särskilt inte som ny teknik lär göra valet överspelat i en inte alltför avlägsen framtid.

Daniel Åkerman

Svenska Nyhetsbyrån

Artikeltaggar

BRABromma flygplatsDaniel ÅkermanFlygtrafikKlimatKoldioxidKrisberedskapMalmö-sturupMiljöpartietSignerat