Hoppa till huvudinnehållet

Sjukvårdspartiets tid är nu

Publicerad:
Socialdemokraternas avvecklingspolitik har misslyckats förr och kommer att göra det igen om de skulle ta över makten, skriver Hans Nilsson.
Socialdemokraternas avvecklingspolitik har misslyckats förr och kommer att göra det igen om de skulle ta över makten, skriver Hans Nilsson. Foto: Linus Carle

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sjukvårdspartiet behövs i Värmland. Kanske ännu mer i dag än vid bildandet för 21 år sedan. Vi är drivande i utvecklingen av vården i framtidens Värmland, skriver Hans Nilsson.

De lokala partiernas väljarstöd ökar vid varje val. Allt fler väljare inser att lokala utmaningar kräver lokala lösningar. Så även i Värmland. För fyra år sedan valde 14 347 värmlänningar Sjukvårdspartiet. Nästan 3 000 fler än i valet 2014. Det är naturligt att en opinionsundersökning tre månader före valet har svårt att fånga den uppåtgående trenden. Medias fokus ligger på det politiska spelet i riksdagen.

Sjukvårdspartiet behövs i Värmland. Kanske ännu mer i dag än vid bildandet för 21 år sedan. Vi är drivande i utvecklingen av vården i framtidens Värmland. Det är genom utveckling som nya lösningar växer fram. Nya smartare arbetssätt för att möta nya utmaningar.

Socialdemokraternas avvecklingspolitik har misslyckats förr och kommer att göra det igen om de skulle ta över makten. Sjukvårdspartiets svar på sossarnas sjukhusnedläggningar blev skapande av närvårdsplatser i Kristinehamn och Säffle. Det är för patienter som inte behöver den avancerade vården som erbjuds på sjukhusen, men som ännu inte är färdiga att komma hem. Allt fler partier är överens om att det behövs fler närvårdsplatser på fler orter.

Nu pågår omställningen till en god och nära vård i hela Värmland. Det handlar om att utgå ifrån patientens behov och förutsättningar. Du ska känna dig trygg med att hamna på rätt ställe när du behöver vård. Utbyggnad av den mobila hemsjukvården, grön rehabilitering och satsningar är bara en del av de saker som är på gång.

Sjukvårdspartiet vill pröva alternativa behandlingsformer. På senaste regionstyrelsen beslutades om ett projekt på Värmlandssamverkans initiativ om att ”Lära med hästar för psykisk hälsa”. Genom att kommunicera med och lära sig att förstå hur hästen reagerar kan ungdomar i åldern 13-16 förstå sina egna känslotillstånd.

Marianne Utterdahl, ordförande i Sjukvårdspartiet, är en av de mest kunniga och engagerade politikerna som jag känner. Hon har den senaste tiden fått ta emot oförtjänt mycket kritik i media. Bemanningen inom sjukvården under sommaren inte unikt för Värmland utan ett riksomfattande problem.

Marianne Utterdahl är, som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, den politiker som har bäst information och förståelse för de åtgärder som sätts in för att klara sommaren i den värmländska vården. Däremot kan eller får inte politikerna gå in och detaljstyra verksamheterna.

Sjukvårdspartiets politik handlar om så mycket mer än en bra vård. I kollektivtrafiken har vi infört seniorrabatt och studentrabatt. I december sänks priserna för alla att åka buss, tåg och båtbuss. Res med den nya busslinjen till Glaskogen från Arvika och Karlstad i sommar. Den kom till efter en idé från Sjukvårdspartiet.

För att kunna använda väljarnas röster på bästa sätt så behöver vi vara med och styra. Arbetsmiljö står högt på vår agenda. Vi har fått igång försök med arbetstidsförkortning. Sjukvårdspartiet driver frågan om att sjukvårdspersonalen ska ha konkurrenskraftiga löner. 80 miljoner kronor extra satsas i budgeten för 2023.

Sjukvårdspartiet är och förblir de sjukvårdsanställdas röst i politiken.

Hans Nilsson

Vice ordförande för Sjukvårdspartiet i Värmland

Artikeltaggar

ArbetsmiljöArvikaDebattHans NilssonKarlstadKollektivtrafikKristinehamnMarianne UtterdahlPsykisk ohälsaRegion VärmlandRegionvalSäffleSjukvårdSjukvårdspartiet i VärmlandVal 2022Värmlandstrafik