Hoppa till huvudinnehållet

Värmland måste ta saken i egna händer

Publicerad:
Värmlands kommuner bör omedelbart börja diskutera framtida järnväg med sina norska kolleger, främst i Östfold men givetvis även i Oslo-området, skriver Urban Hermansson.
Värmlands kommuner bör omedelbart börja diskutera framtida järnväg med sina norska kolleger, främst i Östfold men givetvis även i Oslo-området, skriver Urban Hermansson. Foto: Jonny Ohlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är dags att släppa önsketänkandet att staten via Trafikverket ska göra det som erfordras. Regionen och kommunerna måste börja agera själva, skriver Urban Hermansson.

Äntligen låg den på bordet, den Nationella Infrastrukturplanen. Länge sedan väntad. Välkomnad på sina håll. Fruktad på andra.

För Värmlands del blev det som befarat, berget födde en råtta. Kosmetiska åtgärder på Värmlandsbanan, utredning om Oslo-Stockholm, som redan pågår, samt en nödvändig förbättring av vägnätet. Det verkliga ljuset hamnade i Stockholmsområdet, Norrland och någon mån Västra Götaland. Det är lätt att föreställa sig en framtid med Värmland som en jättelik skogsfastighet, där vargen är vanligare än människan.

Det här duger inte längre. Det är dags för omtag. Järnvägen är det stora bekymret och där man enligt vår mening ska sätta in stöten. Det är dags att släppa önsketänkandet att staten via Trafikverket ska göra det som erfordras. Regionen och kommunerna måste börja agera själva. Här följer några förslag på vad det kan innebära.

Så skriver du en debattartikel

1. Bohuskommunerna och ett antal kolleger i Norge har samlats kring tanken på Skagerackbanan Oslo-Göteborg. Första åtgärden är att Värmland helhjärtat ställer sig bakom projektet och utformar en plan för hur Värmland kan anslutas till den tänkta banan.

2. Bolaget 2.55 bör omdefinieras och sikta på en ny bana Oslo-Stockholm. Den ska byggas med modernast möjliga teknik, för att kunna användas i minst 150 år. Den ska självklart utgöra en del av EU:s program för transportkorridorer (TEN-T). I samband med det bör ledningen för bolaget bytas ut. Den har förbrukat miljoner utan resultat. Styrelsen måste staka ut den nya inriktningen och lägga upp en strategi för genomförandet.

3. Värmlands kommuner bör omedelbart börja diskutera framtida järnväg med sina norska kolleger, främst i Östfold men givetvis även i Oslo-området. Ett primärt mål är att skapa en enig bild av ett nytt järnvägssystem. Inledningen till det kan vara länken Oslo-Karlstad (eventuellt till Karlskoga) med koppling till Skagerackbanan där det ger störst utbyte. När enighet nåtts med de norska kommunerna kan diskussionerna tas upp med kommuner och regioner öster om Värmland, där Örebro är den östliga noden i en kommande gemensam arbetsmarknad.

4. När staten sviker är någon form av privat finansiering vägen framåt. OPS-lösningar har fått sämre rykte i Sverige, men bör absolut prövas i det här fallet. Det leder fram till att järnvägen byggs för höga hastigheter, eftersom det enligt våra kontakter och diskussioner är vad investerare satsar på. Ägandemässigt är det värt att pröva den norska modellen, där de som bygger banan får njuta frukterna i ett överenskommet antal år varefter banan automatiskt övergår i allmän ägo.

Förslagen är inledning till en process som kan starta omgående. En modern, miljömässig järnväg i Värmland är möjlig omkring 2035 om politiken gör sitt. Vi som arbetat med frågorna i många år ställer gärna kunskapen till förfogande för andra att ta vid.

Urban Hermansson

Offensiva Karlstad Värmland

Artikeltaggar

DebattEUInfrastrukturJärnvägKarlskogaKommunerNorgeOffensiva Karlstad VärmlandÖrebroOsloOslo-Sthlm 2.55ÖstfoldRegion VärmlandStockholmSverigeTågtrafikTrafikverketUrban HermanssonVärmlands län