Sjukvården viktigast i Värmland

Ledare
PUBLICERAD:
Ansvarar för Värmlands sjukvård.
Foto: Fredrik Karlsson
Det är sjukvården som är värmlänningarnas klart viktigaste valfråga, och efter flera mandatperioder med den brokiga koalitionen Värmlandssamverkan så vädrar nu Socialdemokraterna morgonluft.

Enligt den stora opinionsundersökning som NWT lät Novus göra under våren så tycker nästan hälften av värmlänningarna att sjukvården är den viktigaste valfrågan. Den ligger i topp både regionalt och nationellt. Sjukvården är i och för sig alltid en viktig valfråga, och det över hela landet, men kanske lite mer viktig i just Värmland.

Frågan om lag och ordning är inte lika viktig för värmlänningarna, och det kan säkert förklaras med att vi hittills varit ganska förskonade från den gängkriminalitet och de oroligheter som är betydligt vanligare på andra håll i landet. Den förklaringen ger också Novus vd Torbjörn Sjöström.

Nu är det Region Värmland, det tidigare landstinget, som ansvarar för sjukvården i Värmland. Pikant nog så presenterade Novus i våras en annan undersökning, som gjorts på uppdrag av SVT:s Uppdrag granskning, som visade att det bara var 47 procent av svenskarna som visste att det var regionerna som var ansvariga, medan 41 trodde det var riksdagen och 11 procent kommunerna. Egentligen rätt märkligt för den fråga som väljarna ändå rankar som viktigast.

Sedan är det förstås så att sjukvården är hårt reglerad av lagar och regler, precis som många andra frågor som kommuner och regioner ansvarar för. Så det finns inte alltid så mycket för regionerna att göra på egen hand. Ändå är det stora regionala skillnader på till exempel vårdköer. Det är därför som vissa vill göra sjukvården till ett statligt ansvar.

Socialdemokraternas Daniel Schützer hoppas innerligt att han kan få ta över som regionstyrelsens ordförande efter regionvalet i höst. Enligt NWT/Novus opinionsmätning ser det också ut att kunna bli så. Därför är han ständigt ute och vevar när det dyker upp saker han kan slå i huvudet på den styrande koalitionen Värmlandssamverkan.

Men det klingar lite falskt när han säger att undersökningen "speglar ett samhälle som är vana vid att vi har en bra sjukvård". Nå, sjukvården har under mycket lång tid befunnit sig i en mer eller mindre kronisk kris. Låga köer och underbemanning, och det över hela landet oavsett vilka som styrt i de olika regionerna. Och minns hur det var när S styrde landstinget i början av 2000-talet. Då var det sjukhusnedläggningar och ekonomisk tvångsförvaltning med statligt tillsatta "överrockar" som gällde.

Lite väl taktlöst blir det också när Schützer går till storms mot Värmlandssamverkan efter NWT:s reportage om kvinnosjukvården i Värmland där det under främst perioden 2016-2018 sågs ett ökat antal döda barn och foster. Det är förstås sorgliga siffror, bakom vilket finns många familjetragedier, vars orsaker måste redas ut.

Men att rasa över uteblivna kommentarer från ansvariga politiker och tjänstemän för att få det att verka som några dolda motiv skulle ligga bakom är ser inte bra ut. Och visst borde de ha kommenterat, om inte annat för att undvika en sådan här reaktion från oppositionen. Att partipolitisera tragedier är dock fel.

Det är icke desto mindre begripligt om Schützer och S vill rikta bort blickarna från den tidigare fylleskandalen med sexofredanden som drabbat kommunalrådet som siktar på att bli regionråd.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.