Hoppa till huvudinnehållet

Samverkan för god folkhälsa

Publicerad:
Detta gör vi för att alla i Värmland ska få möjlighet till en god livskvalitet, då målet är att det ska finnas möjligheter att leva ett rikt liv i hela vårt län, skriver Elisabeth Kihlström (bilden) med flera. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Genom samarbeten kan tillit skapas och olika kompetenser tas tillvara för att få en långsiktighet som gynnar folkhälsan i Värmland, skriver Elisabeth Kihlström med flera.

Hälsa, kultur och bildning är viktiga delar i människors liv. Region Värmland har en viktig roll i vårt föränderliga samhälle för att kunna leverera visionen livskvalitet i världsklass. Genom samarbeten kan tillit skapas och olika kompetenser tas tillvara för att få en långsiktighet som gynnar folkhälsan i Värmland.

För att nå målet ”God, jämlik och jämställd hälsa” i hela länet behöver vi arbeta med faktorerna som påverkar våra levnadsvanor och utbildningsnivå då dessa har en stor påverkan på vårt mående och hälsotillstånd.

Värmlandssamverkan i kultur- och bildningsnämnden är mycket nöjda med att nämnden har bidragit till att våra skattemedel kommer befolkningen till del genom kultur, idrott, bildning och andra aktiviteter som kan bidra till stärkt folkhälsa. Vi har ökat samarbetet med idéburna organisationer som möter många olika grupper i samhället.

Så skriver du en debattartikel

För att öka samarbetet ytterligare har vi strukturerat vår samverkan genom både samverkansavtal och flera IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap. Det är en samverkansmodell för långsiktigt arbete mellan det offentliga och idéburna organisationer. Tanken är att skapa möjligheter för organisationer att tillsammans arbeta att få ett gott samhälle som är hållbart.

Samverkan ska stärka det regionala folkhälsoarbetet. Särskilda fokusområden för Värmland är barn och unga, äldre, bostadsort, socioekonomi samt utbildningsnivå. Detta gör vi för att alla i Värmland ska få möjlighet till en god livskvalitet, då målet är att det ska finnas möjligheter att leva ett rikt liv i hela vårt län. Det som är bra med dessa samarbeten är att alla organisationer arbetar utifrån sin specialkompetens. Genom samverkan når vi längre.

Efter fyra år med kultur- och bildningsnämnden är Värmlandssamverkan stolta över att vi tagit viktiga beslut i folkhälsoområdet. Men självklart är vi inte klara. Samhällsutvecklingen måste följas och vi som Region behöver fortsätta arbetet för att bidra till stärkt folkhälsa. Vi kommer fortsätta dialogen med andra organisationer för att bidra till att utveckla vår demokrati och välfärd.

Elisabeth Kihlström (KD)

Berit Larsson (SiV)

Fereshteh Jalayer Hess (M)

Marie Persson (C)

Niklas Lehresjön (L)

Birgitta Kahn (MP)

Helen Torvaldsdotter Dehring (M)

Roger Brodin (M)

Karl-Johan Adolfsson (C)

Mona Noreklint (SiV)

Monica Ståhl (KD)

Gösta Frödin (L)

Värmlandssamverkan i kultur- och bildningsnämnden

Artikeltaggar

CenterpartietDebattDemokratiFolkhälsaGösta FrödinKarl-Johan AdolfssonKristdemokraternaKultur- och bildningsnämndenLiberalernaMarie PerssonMiljöpartietModeraternaMonica StåhlNiklas LehresjönRegion VärmlandRegionerRoger BrodinSjukvårdspartiet i VärmlandVälfärdVärmlandssamverkan