Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Sandgrundsudden berikar – rekreation, bildning, kreativitet och kultur utvecklar demokratin och stärker stadskärnan

Publicerad:
Lyft den potential som Sandgrundsudden har som traffic generator för stadskärnan genom ökande flöden, skriver Johan Danielsson.
Lyft den potential som Sandgrundsudden har som traffic generator för stadskärnan genom ökande flöden, skriver Johan Danielsson. Foto: Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Har det gamla danspalatset gjort sitt? Kan en ny byggnad/ombyggnation tjäna oss bättre? Markplanet kan utökas till 3 000 kvadratmeter, våningar kan byggas på och hyresgästerna bli fler, skriver Johan Danielsson.

Svar till Lena Melesjö Windahl, Philip Johnsson (NWT 18/6) och Lars-Göran Jansson (NWT 16/6).

I stadskärnorna pågår en strukturomvandling som sträcker flera år framåt. Konsumtionen förändras. 2014 hade e-handeln passerat 40 miljarder kronor och 2021 e-handlade vi för 146 miljarder. Distansarbete bidrar till färre besök i staden.

Ett positivt mönster, stadskärnans roll som mötesplats blir allt viktigare. Fler beger sig till centrum för att umgås och roa sig; gå på kafé, restaurang och kulturarrangemang. Rekreation och kultur är den bransch som 1990 till 2020 ökat mest, 5 till 11 procent av hushållens konsumtion.

Så skriver du en debattartikel

Sandgrundsuddens fyra delar: Värmlands museum (154 000 besökare 2019), biblioteket (324 000 besökare 2019), Lars Lerins konsthall och udden i sig själv. Detta inläggs fokus:

● lyfta den potential som Sandgrundsudden har som traffic generator för stadskärnan genom ökande flöden

● att boende och besökare ges ännu bättre möjligheter till ökad livskvalitet genom rekreation, kultur och bildning

● att inspirera och stimulera till ett fortsatt åsikts- och tankeutbyte (seminarium) om stadskärnans och Sandgrundsuddens utvecklingspotential

Ett museum ska utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet. Lars Lerins konsthall är given i sammanhanget och udden i sig själv är rekreation.

Biblioteket blir ett kultur- och demokraticenter. Folkbildningen flyttar in då cirka 2 300 kvadratmeter aktivitetsyta skräddarsys och frigörs när kommunens tjänstemän flyttar på sig. Folkbildning attraherar, beräkningar indikerar ytterligare 400 000 besök till Sandgrundsudden. Folkbildningen är ett nätverk för samtal med syfte att utveckla och stärka demokratin, höja bildningsnivån och bredda intresset för att öka delaktigheten i kulturlivet.

Ett museum ska förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål. Lagring av samlingar är bristfällig på Värmlands museum. Investeringar behövs. Lagens mening är att samlingarna ska göras publika.

Arkivcentrum Värmland påpekar i sitt debattinlägg sin roll som mötesplats och behovet av nya bättre anpassade lokaler att bedriva verksamhet i. Hur många fler besök kan Kulturarvscentrum och Arkivcentrum Värmland generera?

Har det gamla danspalatset gjort sitt? Kan en ny byggnad/ombyggnation tjäna oss bättre? Markplanet kan utökas till 3 000 kvadratmeter, våningar kan byggas på och hyresgästerna bli fler. Förutom Lars Lerins konsthall kan:

● samlingarna på Värmlands museum flytta in – Kulturarvscentrum blir till

● Arkivcentrum Värmland få plats

● Sven-Ingvars museum se dagens ljus med ytor som speglar danskulturen och danspalatset

Byggnaden sticker ut, symboliserar de värden som oasen Sandgrundsudden står för: historiken och kulturens roll – skapande och framtidstro i enlighet med andemeningen ovan.

Johan Danielsson

Offensiva Karlstad Värmland

Artikeltaggar

ArkivcentrumBibliotekshusetDebattKarlstadLars LerinLena Melesjö WindahlLerinmuseetOffensiva Karlstad VärmlandSandgrundsuddenSemesterSven-IngvarsVärmlands museum