Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Ingen ökad översvämningsrisk med ny skola i Sysslebäck?

Publicerad:
I en kartbild över hundraårsflödet i området finns ingen markering att älvens vatten skulle nå platsen vid GA-hallen, skriver Bengt Carlsson.
I en kartbild över hundraårsflödet i området finns ingen markering att älvens vatten skulle nå platsen vid GA-hallen, skriver Bengt Carlsson. Foto: Aron Eriksson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Daniel Erikssons uppgifter om att det inte går att bygga en skola vid den aktuella platsen är som sagt nyheter för oss, skriver Bengt Carlsson,

Svar till Daniel Eriksson (NWT 21/6).

Det var för oss helt nya uppgifter som moderaten Daniel Eriksson redovisade i ett debattsvar nyligen angående en lokalisering av en ny skola vid GA-hallen i Sysslebäck – att en skola inte skulle kunna byggas där på grund av översvämningsrisken, även vid ett så kallat hundraårsflöde.

Många av oss tillhörande räddningstjänsten inom Torsby kommun var i allra högsta grad delaktiga i den senaste stora översvämningen i Klarälven. Nämligen den som inträffade i månadsskiftet maj-juni 1995. Då släpptes som mest 850 kubikmeter i sekunden från Höljesdammen. Mängden vatten i älven uppgick inte riktigt till gränsen för hundraårsflöde men inte långt ifrån.

Vi brandmän gjorde insatser längs älven från Höljes ner till Fastnäs. Vid alla insatser fördes en enkel journal där vi noterade om vår insats bestod i att varna befolkning, valla in, pumpa vatten, rädda lösöre undan vattnet eller något annat.

Så skriver du en debattartikel

Vi gjorde även en enkel bedömning av vilket värde som räddades på varje plats genom vårt agerande. När det gäller campingen i Sysslebäck flyttade vi undan husvagnar som fanns närmast älven innan vattnet skulle stiga ytterligare.

Ingen av oss har något minne av att vi gjorde någon insats vid Badhuset i Sysslebäck, eftersom nivåskillnaden till älven gjorde att vattnet inte nådde dit upp. Sedan dess har GA-hallen byggts intill badhuset och en lokalisering av en ny skola i området skulle ligga på samma nivå. I en kartbild över hundraårsflödet i området finns ingen markering att älvens vatten skulle nå platsen vid GA-hallen.

Daniel Erikssons uppgifter om att det inte går att bygga en skola vid den aktuella platsen är som sagt nyheter för oss. En bättre skola i Sysslebäck behövs för hela bygdens utveckling. Därför är frågan för viktig för att avfärda med att det kan krävas en detaljplaneändring för en nybyggnation.

Jag har lärt mig att det, beroende på syftet med detaljplanen, går att genomföra relativt snabbt.

Tidigare brandmän i Sysslebäck genom

Bengt Carlsson

Torsby

Artikeltaggar

DebattDetaljplanerFastnäsGA-hallenGrundskolanHöljesÖversvämningarRäddningstjänstenSysslebäckTorsby kommun