Hoppa till huvudinnehållet

Återinför förbud mot kusingifte

Publicerad:
Tillåt inte kusingifte.
Tillåt inte kusingifte. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Nu vill även Moderaterna förbjuda kusinäktenskap. Det är en av punkterna i partiets tiopunktsprogram för att bekämpa kriminella klaner, som presenterades den 14 juni.

Redan tidigare har Liberalerna och Sverigedemokraterna sagt att de vill utreda ett förbud mot kusinäktenskap. Med lite tur kan vi efter valet få en riksdagsmajoritet som är för förbud.

Kusinäktenskap är ingen trivial företeelse. Det är en hämmande och illiberal institution som för många problem med sig. I Sverige har vi underskattat sedvänjans betydelse. De gånger som kusinäktenskap har tagits upp i den svenska debatten har det handlat om de medicinska problemen. Det är ju väl känt att riskerna för sjukdomar ökar. Inte minst när en grupp idkar kusingifte över tid och individerna med tiden blir alltmer genetiskt lika.

Men kusinäktenskap handlar också om sociala och i förlängningen politiska problem. Socialantropologer och statsvetare ser kopplingar mellan hög förekomst av kusinäktenskap och företeelser som korruption, maffiabrottslighet och svaga samhällsinstitutioner. Det finns historiker som menar att västvärldens utveckling mot det moderna och demokratiska samhället inte hade varit möjlig utan kyrkans kamp mot kusingifte på medeltiden.

Globalt sett beräknas i dag drygt tio procent av alla äktenskap ingås mellan kusiner. Men skillnaderna mellan kulturer är stora. I Amerika och Västeuropa har det under 1900-talet varit mindre än en procent. I delar av Mellanöstern är det fortfarande mellan 30 och 50 procent av alla äktenskap som ingås mellan kusiner. Sådana intensiva familjeband stärker klanerna och försämrar tilliten till människor utanför den egna gruppen.

Hur ser det ut i vår tids Sverige? Svaret är att ingen vet. Historikern Henrik Höjer försökte år 2020 att göra en sammanställning av tillgängliga data, men fann att svenska myndigheter inte gjort några större försök att kartlägga fenomenet. Kunskaperna vi har om kusinäktenskapens utbredning kommer från Norge, Danmark och Storbritannien. Data från dessa länder pekar på att andelen kusinäktenskap fortsätter att vara högt i grupper som migrerat från Mellanöstern. (Kvartal 25/2 2020)

Så även om vi saknar egen statistik torde det vara okontroversiellt att hävda att kusinäktenskap i dag är vanligt i Sverige. Några av våra största invandrargrupper kommer från de områden i världen där kusingifte är mest utbrett. Vi vet genom flera rättsfall att kusingifte finns med som ingrediens i klankriminaliteten och i hedersvåldet. Många offer för hedersvåld har varit bortlovade till kusiner. Flera gärningsmän har varit farbröder till offret.

Kusinäktenskap är med andra ord centralt i flera av de problem med utanförskap och parallellsamhällen som svenska myndigheter har att hantera. Därför behövs ett sådant förbud som nu Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna ställer sig bakom. Invändningen att vuxna måste kunna välja partner själva kan mötas genom att möjlighet till undantag ges om vissa kriterier möts. Den generella regeln bör dock vara att kusingifte inte skall vara tillåtet.

Artikeltaggar

ÄktenskapDanmarkGiftermålHistoriaIntegrationInvandringKatolska kyrkanKorruptionKristendomLedareLiberalernaMigrationModeraternaNorgeOrganiserad brottslighetStorbritannienSvenska kyrkanSverigeSverigedemokraternaTraditionerUtsatta områden