Hoppa till huvudinnehållet

Vi går till val på att fler brottslingar ska utvisas ur Sverige

Publicerad:
Så kan det inte fortsätta. Våra fyra partier har i dagarna samlat en riksdagsmajoritet för att återfall i brott lättare ska kunna leda till utvisning, skriver Maria Malmer Stenergard, Ludvig Aspling, Hans Eklind och Robert Hannah. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

En utländsk medborgare som begår brott i Sverige har förbrukat sin rätt att stanna här. M, SD, KD och L driver nu gemensamt igenom skärpningar av lagstiftningen.

Sverige har under många år haft en för hög invandring i kombination med bristande integration. Det har resulterat i ett stort utanförskap och en utbredd otrygghet. Antalet dödsskjutningar har nästan tredubblats de senaste tio åren. Sedan 2018 tillhör Sverige Europatoppen när det gäller antal dödsskjutningar per capita.

Brotten kan kopplas till den gängkriminella miljön, som i sin tur i hög utsträckning kan kopplas till utländska medborgare. Enligt Kriminalvården är var tredje person som döms till fängelse utländsk medborgare.

En hållbar invandring kräver att man ställer rättvisa och tydliga krav på dem som kommer till Sverige. Den som kommer hit ska följa svenska lagar. Det måste vara utgångspunkten att den som begår brott i Sverige och som inte är svensk medborgare har förbrukat sin rätt att stanna här.

Så skriver du en debattartikel

Så ser inte verkligheten ut i dag. Alldeles för få dömda brottslingar utvisas. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik för perioden 2010-2014 fick till exempel fler än hälften, 57 procent, av de morddömda, och 81 procent av de som dömts för våldtäkt eller grov våldtäkt stanna kvar i Sverige efter avtjänat straff.

Så kan det inte fortsätta. Våra fyra partier har i dagarna samlat en riksdagsmajoritet för att återfall i brott lättare ska kunna leda till utvisning. Den som inte vill bli utvisad borde tänka på det innan han eller hon begår brott.

Men mer måste göras. Vi går till val på följande.

● Den som dömts för hedersrelaterat brott ska utvisas. Värderingarna som ligger bakom sådana handlingar strider, liksom hatbrott, mot den grundläggande principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet.

● Utvisning ska alltid prövas av domstolen när en utländsk medborgare är åtalad för brott, och åklagare ska alltid yrka på utvisning när förutsättningarna är uppfyllda.

● Om skäl finns ska domstolen alltid fatta beslut om utvisning. Hinder mot att genomföra utvisningen ska inte medföra att den dömde av det skälet få ett nytt uppehållstillstånd. Istället ska beslutet om utvisning inhiberas, det vill säga pausas tillfälligt. En brottsutvisad bör inte få vara kvar i landet med de rättigheter som är förenade med ett uppehållstillstånd. Därtill kan utvisningsbeslutet härigenom verkställas så fort det är möjligt.

● Det ska bli mycket svårare att komma tillbaka till Sverige efter att ha blivit utvisad. Den tid under vilken en brottsling inte får återvända till Sverige ska generellt förlängas och i många fler fall än i dag ska den dömdes förbjudas att återvända till Sverige på livstid.

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har en samsyn i dessa frågor – fler brottslingar kommer att utvisas om vi har en majoritet efter nästa val. Det finns bara ett alternativ i höst som är att lita på när det gäller en rättvis och förnuftig migrations- och kriminalpolitik: Att byta regering.

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationspolitisk talesperson

Ludvig Aspling (SD)

Migrationspolitisk talesperson

Hans Eklind (KD)

Migrationspolitisk talesperson

Robert Hannah (L)

Migrationspolitisk talesperson

Artikeltaggar

BrottDebattDomstolarGängkriminalitetHans EklindHatbrottHederskulturKriminalpolitikKriminalvårdenKristdemokraternaLiberalernaMaria Malmer StenergardMigrationModeraternaRiksdagenRobert HannahSverigedemokraternaUtvisning