Trafikstockning, sämre säkerhet och miljö vid Jägartorpet

Insändare
PUBLICERAD:
”Varför har ni byggt om så att det bildas trafikstockning, med sämre miljö, säkerhet och framkomlighet som följd, längs norra infarten”, undrar insändarskribenten.
Foto: Marcus Bryngelsson
Karlstad kommun har precis byggt en ny busshållplats längs norra infarten i höjd med Jägartorpet. Denna nya busshållplats är utformad på ett sådant sätt att vägen numera är enkelfilig just där.

När bussen stannar på busshållplatsen, så är det stopp i båda riktningarna. Om man beaktar att denna nya busshållplats ligger cirka en kilometer från Löfbergs arena, och att trafikintensiteten därför ibland är mycket hög längs denna vägsträcka redan innan ombyggnaden så undrar man ju vad som är tanken bakom detta drag?

Är detta drivet av miljö- eller säkerhetsskäl? Om det är av miljöskäl så måste det ju vara en tankevurpa eftersom köbildningen längs vägsträckan nu kommer att förvärras. Om det är av säkerhetsskäl så uppstår ju ytterligare frågetecken: Norra infarten hade för många år sedan planerats få en cykelväg hela vägen upp till Skårebron, men efter att cykelväg "etapp 1" från Jägartorpet-Järpetan var klar (och avslutad med markarbeten för ett övergångsställe vid Järpetan som fortfarande är lämnat så), ansåg kommunen att säkerhetshöjande åtgärden med en cykelväg hela vägen upp till Skårebron skulle bli för dyr. Kostnaden var estimerad till 13 625 000 kronor (GC väg etapp II proj nr 107592). Pengarna ansågs göra bättre nytta i en bro över älven skrev man (Dnr 2013-1055).

Då är det ju inte rimligt att man heller av säkerhetsskäl nu bygger denna nya busshållplats vid Jägartorpet eftersom resten av vägsträckan har mycket undermålig säkerhet.

Ytterligare en fundering man får är ju också hur ambulans och räddningstjänst tar sig fram i samband med köbildning och enkelfiligt vägavsnitt? Eftersom det finns permanenta bänkar på båda sidor om den enkelfiliga vägen, så blir det heller inte lätt för eventuella utryckningsfordon att åka bredvid busshållplatsen på av- och påstigningsytan.

Varför har ni byggt om så att det bildas trafikstockning, med sämre miljö, säkerhet och framkomlighet som följd, längs norra infarten?

Musslan-i-Älven

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.