Jag delar bekymret och oron om sjukvården

Insändare
PUBLICERAD:
Svar till ”Jag bara undrar”, NWT 17 juni
”En fullgod hälso- och sjukvård, en hållbar arbetsmiljö är mycket stora och viktiga frågor för oss i Sjukvårdspartiet och således något jag brinner för”, skriver insändarskribenten.
Foto: ERIK G SVENSSON

Det är väldigt ledsamt att mitt uttalande i NWT:s artikel kunde tolkas som att jag inte förstår situationen, vilket verkligen inte var min andemening. Jag förstår verkligen att det uttalandet, då kan väcka starka reaktioner från hårt arbetande och kämpande medarbetare, liksom hos patienter och invånare. Det jag ville betona, och som nämndes i samma intervju, är att jag delar bekymret och oron.

Jag kan försäkra alla om att jag får tydlig information om såväl brister, risker, men också åtgärdsplaner och möjligheter. Tillsammans med politiska kollegor agerar vi aktivt utifrån det som politiken kan göra. På kort och lång sikt. Jag vet också att detta tyvärr är ett problem som hela vård-Sverige har att hantera.

På grund av den särskilda situation vi är i, vidtas också särskilda åtgärder. Som i alla kriser eller extraordinära situationer. Budskapet från hälso- och sjukvårdsledningen är som vi nämnt tidigare och som fortfarande gäller; ingen invånare skall vara orolig för att söka vård när det behövs, också i sommar. Det är värre om patienter inte söker vård.

En fullgod hälso- och sjukvård, en hållbar arbetsmiljö är mycket stora och viktiga frågor för oss i Sjukvårdspartiet och således något jag brinner för.

Jag och sjukvårdspartiet är fulla av engagemang och ödmjuk bestämdhet i att arbeta vidare för att Region Värmland ska utveckla den bästa möjliga vården, och detta till stor del genom att bli Framtidens arbetsgivare men också genom ett ännu närmare samarbete med kommunerna.

För Sjukvårdspartiet i Värmland

Marianne Utterdahl

Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.