Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Nybyggd skola i Sysslebäck behövs inte

Publicerad:
Trots att vi förstår tanken med en helt nybyggd skola vid GA-hallen, så är inte detta alternativ realistiskt i våra ögon, skriver Daniel Eriksson.
Trots att vi förstår tanken med en helt nybyggd skola vid GA-hallen, så är inte detta alternativ realistiskt i våra ögon, skriver Daniel Eriksson. Foto: Daniel Olausson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Detta oaktat delar ändå Moderaterna i Torsby herr Brobergs slutsatser om att kommunen behöver ett nytt styre, skriver Daniel Eriksson, skriver Daniel Eriksson.

Svar till Mats Broberg (NWT 11/6).

Det är lovvärt att Mats Broberg och det nybildade partiet De oberoende i Torsby vill satsa på skolverksamheten i kommunen. Precis som den gode Broberg skriver så är det av yttersta vikt att ge barnen i kommunen den bästa utbildning som kan uppbådas, och här är vi i Moderaterna i Torsby redo att kroka arm med alla som har detta mål. Barnens väl och ve är en av de kärnuppgifter som alla politiker bör prioritera, och förhoppningsvis kan vi oberoende av partifärg försöka enas kring en politik som gynnar de unga i kommunen.

Emellertid ser vi med stigande förvåning på hur De oberoende surrat sig vid masten när det gäller skolfrågan i Sysslebäck. Trots att vi förstår tanken med en helt nybyggd skola vid GA-hallen, så är inte detta alternativ realistiskt i våra ögon. Förutom att kostnaden för ett nybygge vida skulle överstiga en mer modest renovering, så finns det andra värden som skulle gå förlorade om skolan flyttas.

Så skriver du en debattartikel

Den nuvarande lokaliseringen är mer skyddad och avskild än en mer centralt belägen skola skulle vara, och dessutom skulle den skogsnära miljön försvinna. Vidare tycks skolans personal inställd på att få fortsätta i samma lokaler, åtminstone utifrån min egen begränsade överblick.

Likväl är dessa diverse invändningar i det närmaste petitesser jämfört med den kritik stadsarkitekten har mot ett eventuellt bygge vid GA-hallen. Förutom att ett nybygge skulle komma att bli avsevärt försenat jämfört med en renovering, bland annat på grund av ny detaljplan, så är det dessutom en fråga om översvämningsrisken. Det är nämligen svårt att se hur en lokalisering inom en zon som berörs både av hundraårsflöden och höga flöden i Klarälven ens skulle kunna bli aktuell för ett nybygge.

Moderaterna i Torsby tar här fasta på arkitekten Evelina Bengtsson kompetens och ser inte någon anledning till att ifrågasätta hennes slutsatser: “Med hänsyn till översvämningsrisken bedöms det, utan eventuella säkerhetsåtgärder, inte lämpligt att lokalisera en skola i anslutning till GA-hallen.”

Detta oaktat delar ändå Moderaterna i Torsby herr Brobergs slutsatser om att kommunen behöver ett nytt styre, och hoppas att alla goda krafter gemensamt kan arbeta för att få till en sådan förändring.

Daniel Eriksson

Moderaterna i Torsby

Artikeltaggar

BarnDe oberoende i TorsbyDebattEvelina BengtssonGA-hallenMats BrobergModeraternaÖversvämningarSysslebäckTorsby kommun