Situationen på CSK måste lösas med det snaraste

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Det går inte ha en situation där den kategorin som är mest central för att hålla igång verksamheten, sköterskorna, går till annan verksamhet”, skriver insändarskribenten.
Foto: Lisa Olaison
Fredagen den 10 juni rapporterade NWT att 32 specialistläkare på CSK sänt en skrivelse till två höga tjänstemän inom Region Värmland (Lena Gjevert och Mikael Bergenheim). Utifrån referatet i NWT har de uttryckt oro för krympande antal vårdplatser inför sommaren främst för att sjuksköterskor inte rekryterats i tillräcklig omfattning. Enligt de 32 läkarna anser man sig i perioder inte kunna erbjuda patientsäker vård.

Bergenheim har svarat artigt att man har respekt för synpunkterna och att han är väl medveten om läget just nu. Han säger att man nu (10 juni) är i slutfasen av planeringen inför semesterperioden och bekräftar att ett lågt antal vårdplatser kan innebära patientsäkerhetsrisker. Jag tillåter mig att enbart citera honom punktvis på samma sätt som beträffande läkarnas synpunkter. Några konkreta besked om realistiska åtgärder för att förbättra patientsäkerheten och arbetssituationen finns inte.

Som invånare i länet blir man ju inte imponerad av den totala avsaknaden av klara besked. I konsekvens härmed har ju Gjevert, som den högre av de två tjänstemännen, inte alls lämnat några besked från sin horisont. Det senare kan man ju förstå med hänsyn till den interiör som kommer till uttryck i läkarnas skrivelse.

Jag trodde ju i min enfald att NWT:s insändarsidor skulle svämma över av reaktioner från länets medborgare, men än i denna dag har jag inte sett något.

Inte ens de obegripligt sorgliga kommentarerna från Marianne Utterdahl (SIV) har fått insändarsidorna att svämma över. I samma NWT har hon mage att som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Regionen, det vill säga högsta politiskt valda funktionär i denna del – bland annat yttra att ”värmlänningarna ska inte behöva vara oroliga för att söka vård i sommar”. Detta är ju inget annan än aningslöst. Det är klart att vi är oroliga med hänsyn till den information som bland annat läkarna på CSK ger uttryck för. De har ju ett direkt patientansvar, vilket Utterdahl alls inte tycks bry sig om. Du borde skämmas, Utterdahl.

Lösningen måste ju komma fram med det snaraste även om sommaren är körd. Hur skapa en tillräcklig bemanning på de aktuella avdelningarna på CSK? 1. Se till att det blir fler sköterskehänder som arbetar på avdelningarna. 2. Se till att arbetet blir väsentligt bättre betalt så att fler är beredda att arbeta på avdelningarna. 3. Använd den ökade bemanningen till att skapa bättre arbetsmiljö utan obegåvad schemaläggning och beordrad övertid, allt för att undvika de skamgrepp som man nu tar till i form av extraersättningar bland annat för flyttade semestrar. Räcker inte dessa åtgärder får man ju ta nya tag.

Ovanstående borde Regionens ledning ha förstått för länge sedan, det går inte ha en situation där den kategorin som är mest central för att hålla igång verksamheten, sköterskorna, går till annan verksamhet med i många fall löner som överstiger deras egna med 10 000 kronor i månaden (läs lönestatistiken).

Slutligen vill jag uttrycka min uppskattning över att läkarna återkommer i tidningen den 16 juni och vidhåller sina uppfattningar och påtalar Utterdahls verklighetsfrämmande beskrivning av situationen.

Nu, värmlänningar, måste vi göra gemensam sak med läkarna för att försöka förbättra situationen den dag vi behöver den angelägna vård som vi ju faktiskt är med och finansierar. Någon hjälp för att lösa problemet får vi uppenbarligen inte av våra politiker med Utterdahl i spetsen.

Jag bara undrar

****

SVAR DIREKT: Ingen invånare skall vara orolig för att söka vård

Det är väldigt ledsamt att mitt uttalande i NWT:s artikel kunde tolkas som att jag inte förstår situationen, vilket verkligen inte var min andemening.

Jag förstår verkligen att det uttalandet, då kan väcka starka reaktioner från hårt arbetande och kämpande medarbetare, liksom hos patienter och invånare. Det jag ville betona, är att jag delar bekymret och oron.

Jag kan försäkra alla om att jag får tydlig information om såväl brister, risker, men också åtgärdsplaner och möjligheter. Tillsammans med politiska kollegor agerar vi aktivt utifrån det som politiken kan göra. På kort och lång sikt. Jag vet också att detta tyvärr är ett problem som hela vård-Sverige har att hantera.

På grund av den särskilda situation vi är i, vidtas också särskilda åtgärder. Som i alla kriser eller extraordinära situationer. Budskapet från hälso- och sjukvårdsledningen är som vi nämnt tidigare och som fortfarande gäller; ingen invånare skall vara orolig för att söka vård när det behövs, också i sommar. Det är värre om patienter inte söker vård.

En fullgod hälso- och sjukvård, en hållbar arbetsmiljö är mycket stora och viktiga frågor för oss i Sjukvårdspartiet och således något jag brinner för.

Jag och sjukvårdspartiet är fulla av engagemang och ödmjuk bestämdhet i att arbeta vidare för att Region Värmland ska utveckla den bästa möjliga vården, och detta till stor del genom att bli framtidens arbetsgivare men också genom ett ännu närmare samarbete med kommunerna.

För Sjukvårdspartiet i Värmland

Marianne Utterdahl

Ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.