Värna Arkivcentrum Värmland

Debatt
PUBLICERAD:
Vi vill att Region Värmland på ett tydligt sätt tar sitt ansvar för att vi även i framtiden har ett värmländskt Arkivcentrum där statliga och regionala arkiv, likväl som företagsarkiv och föreningsarkiv kan studeras, skriver Lars-Göran Jansson.
Foto: Helena Karlsson
För våra medlemmar är det angeläget att Arkivcentrum finns på en tillgänglig plats dit det går att ta sig med allmänna kommunikationer. Ett Arkivcentrum skall vara en mötesplats som lockar besökare till Karlstad och Värmland, skriver Lars-Göran Jansson.

Ett av Värmlands många kulturella flaggskepp är Arkivcentrum Värmland. Sedan öppnandet i nuvarande byggnad hösten 1998 så har Arkivcentrum blivit en central plats för alla som forskar om Värmland: akademiska forskare på olika nivåer, lokalhistoriker och släktforskare. Att få ett eget landsarkiv för Värmland när det statliga arkivmaterialet hämtats ”hem” från Göteborg var resultatet av en långvarig verksamhet inom arkivområdet.

Vi inom den värmländska släktforskarrörelsen kan nog ses som ”arkivets barn”. Värmlands släktforskarförening grundades i december 1983. I dag har vi mer än 1400 medlemmar, mest i vårt eget landskap men också av människor som känner samhörighet med Värmland i resten av Sverige, Norge och några andra länder.

Vi har haft samtal med nuvarande ledning och det finns en del saker kring arkivfrågan som oroar oss, likväl som det oroar dem.

Det är inte så ovanligt att utomstående uppfattar arkiv som att ”allt är ju digitaliserat nu för tiden”. Vi vet att arkivets personal gör sitt yttersta för att öka intresset för arkivforskning. Men när det uppfattas som att arkivets framtid inte verkar helt trygg kommer det att bli svårt att säkra den nödvändiga kompetensen. Digitalisering av arkivmaterialet betyder inte att det blir läsbart och förståeligt för gemene man.

Det är fortfarande en mycket begränsad del av allt material i arkivet som är digitaliserat. Det rör sig om cirka 5 procent av den totala andelen och det gör att det är mycket forskningsmaterial som måste studeras i forskarsalen.

Vi vill att Region Värmland på ett tydligt sätt tar sitt ansvar för att vi även i framtiden har ett värmländskt Arkivcentrum där statliga och regionala arkiv, likväl som företagsarkiv och föreningsarkiv kan studeras.

När Arkivcentrum öppnade 1998 var de normala öppettiderna i forskarsalen inte mindre än 41,5 timmar per vecka. Forskarplatserna var ofta förbokade. Med tiden har öppettiderna inskränkts och från hösten 2022 är förslaget att det minskas till endast 15 timmar per vecka. Det här är förstås inget som Arkivcentrum själva vill utan ett resultat av kraftigt krympta ekonomiska ramar. Arkivens verklighet har förändrats med digitaliseringen, men den kommande situationen innebär att vi passerat en smärtgräns!

Vi anser att Region Värmland måste ta sitt ansvar som huvudman för arkivet och ge bättre resurser för att öppethållandet minst bör omfatta 25 timmar per vecka.

Den gamla seminariebyggnaden är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som måste användas på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt är den inte optimal som arkivlokal eftersom det är svårt att hålla lämpliga temperaturer i lokalerna. Med tanke på detta skulle behovet finnas av ett nytt hus för arkivet, byggt för sin funktion.

För våra medlemmar är det angeläget att Arkivcentrum finns på en tillgänglig plats dit det går att ta sig med allmänna kommunikationer. Ett Arkivcentrum skall vara en mötesplats som lockar besökare till Karlstad och Värmland. Vi anser det som en självklarhet att Arkivcentrum Värmland skall finnas i Karlstad.

Styrelsen i Värmlands släktforskarförening har sett det som angeläget att ge vår uppfattning till känna för Region Värmlands ledning. Vi vill också på olika sätt även utåt väcka frågan hos våra medlemmar, liksom hos den breda allmänheten.

Arkivcentrum Värmland får inte förspillas. Vi behöver våra arkiv för att föra kunskapen om historien vidare till kommande generationer.

Styrelsen för Värmlands släktforskarförening genom

Lars-Göran Jansson

Ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.