Ett Karlstad för barn och unga med blågrön budget

Debatt
PUBLICERAD:
Under vår tid som styre har vi byggt rekordmånga förskolor och skolor, och i takt med att Karlstad växer kommer vi bygga ännu fler, skriver Alexander Torin och Niklas Wikström.
Foto: Robert Halvarsson
Tack vare ett stabilt blågrönt ledarskap de senaste tre mandatperioderna, med ordning och reda i ekonomin, så står Karlstad starkt i dag, skriver Alexander Torin och Niklas Wikström.

I dag röstar kommunfullmäktige om Karlstads kommuns nästa budget för kommande år. Vi i det blågröna styret kommer rösta på vår budget som prioriterar barn och unga och som innehåller satsningar som syftar till att Karlstad ska vara en trygg kommun genom hela livet.

Vi vet att ekonomin är avgörande för att vi ska kunna genomföra de satsningar som behövs för att Karlstad ska kunna utvecklas. Tack vare ett stabilt blågrönt ledarskap de senaste tre mandatperioderna, med ordning och reda i ekonomin, så står Karlstad starkt i dag. Det gör att vi nu kan fortsätta förstärka den kommunala kärnverksamheten, däribland skolan.

Den bästa medicinen mot utanförskap är utbildning och alla de möjligheter i livet som kunskap för med sig. Grunden läggs med en trygg uppväxt, bra skolgång och därmed låga trösklar in till jobb och egenförsörjning.

I årets budget satsar vi i det blågröna styret särskilt på bland annat Näktergalen som är ett samarbete mellan Karlstads universitet och barn- och ungdomsförvaltningen och som syftar till att öka intresset hos elever från studieovana hem att söka sig till högre utbildningar och bredda valmöjligheterna för sina framtidsval.

Naturskolan får en miljon kronor i budgeten för att utbilda elever från förskola till årskurs 9 i frågor som rör klimat och miljö. 10 miljoner kronor extra avsätts för studiero, trygghet, handledning och studiestöd på grundskolan. Och gymnasieskolan får 12 miljoner till elevers lärande och för att aktivera hemmasittare och ungdomar som inte studerar eller jobbar.

Allt detta sker inte i ett vakuum. Under vår tid som styre har vi byggt rekordmånga förskolor och skolor, och i takt med att Karlstad växer kommer vi bygga ännu fler. Den positiva utvecklingen är ett kvitto på Karlstads attraktivitet och den kan vi aldrig ta för given. Därför krävs det fortsatt blågrön politik med fokus på barn och unga – de är Karlstads framtid.

För det blågröna styret

Alexander Torin (M)

Kommunalråd och ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Niklas Wikström (L)

Kommunalråd och ordförande för barn- och ungdomsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.