Hoppa till huvudinnehållet

Hammarö är värd en mer positiv framtid

Publicerad:
Att hantera den kommunala ekonomin på ett sådant vårdslöst sätt innebär enligt vår bedömning att kommunen inom ett antal år kommer att hamna i samma situation som när vi tog över den politiska styrningen, skriver Bosse Henriksson (bilden) med flera.
Att hantera den kommunala ekonomin på ett sådant vårdslöst sätt innebär enligt vår bedömning att kommunen inom ett antal år kommer att hamna i samma situation som när vi tog över den politiska styrningen, skriver Bosse Henriksson (bilden) med flera. Foto: Lisa Olaison

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

På längre sikt är skillnaden betydande eftersom majoriteten saknar förmågan att hantera skattemedlen på ett omsorgsfullt sätt, skriver Bosse Henriksson med flera.

Hammarö kan bättre och vi Hammaröbor är värda en mer positiv framtid. Med Hammarösamverkans budget för 2023-2025 vill vi i den borgerliga oppositionen att:

1. Skatten återställas till 2018 års nivå med en skattesänkning med 50 öre per år under perioden 2023-2025.

2. Ett effektiviseringskrav införs för alla nämnder med 1,5 procent med undantag för löneökningar och inflation.

3. Kommunens resultat blir i snitt under perioden cirka 15 miljoner kronor under de tre budgetåren.

Med majoritetens budgetförslag händer följande:

1. Skatten sänks med 20 öre 2023 – oklart hur det blir efter 2023.

2. Ytterligare tillskott till nämnderna för budgetår 2023 med 18,1 miljoner kronor.

3. Inga krav på effektiviseringar.

Vid en jämförelse av årsresultaten under perioden 2023-2025 är skillnaden mellan Hammarösamverkans och majoritetens budget marginell. Men på längre sikt är skillnaden betydande eftersom majoriteten saknar förmågan att hantera skattemedlen på ett omsorgsfullt sätt. Resultatet av en sådan politik är ett ökat skattetryck för Hammaröborna.

När vi tog över den politiska styrningen och ledningen 2019 var den kommunala ekonomin så illa skött att vi tvingades genomföra besparingar med 58 miljoner kronor och en skattehöjning med 1,50 kronor, motsvarande 60 miljoner kronor. Vi vände ekonomin under två år med en ekonomi i balans med goda resultat på sista raden i resultaträkningarna.

Så skriver du en debattartikel

Nu ser vi hur den sittande majoriteten återigen gör om samma misstag och tillför stora belopp till nämnderna. Att hantera den kommunala ekonomin på ett sådant vårdslöst sätt innebär enligt vår bedömning att kommunen inom ett antal år kommer att hamna i samma situation som när vi tog över den politiska styrningen.

Konsekvensen av en sådan ekonomisk styrning innebär att återställningen av skattesatsen helt uteblir och stora besparingar i samtliga verksamheter måste göras. Det är av största vikt att vi tar det ekonomiska ansvaret nu, gör vi inte det, lägger vi ansvaret i framtiden på våra barn.

Hammarö har i dag en skuldsättning på 1,6 miljarder kronor. Vi står inför stora investeringar även ett antal år framåt. Det är därför helt avgörande att sänka skatten när vi kan, för det kommer inte bli lättare i framtiden. En familj på Hammarö betalar nästan 15 000 kronor mer i skatt per år än en familj i Karlstad. (beräknat på medelinkomsten)

Vi vet att majoritetens budget med stor sannolikhet kommer att gå genom men vi vill med vår budget visa Hammaröborna att det finns ett alternativ den 11 september, ett alternativ som är beredda att ta ett långsiktigt ansvar för kommunens ekonomi, det kan du påverka den 11 september.

För Hammarösamverkan

Bosse Henriksson

Moderaterna Hammarö

Ola Johnsson

Moderaterna Hammarö

Peter Johansson

Liberalerna Hammarö

Mattias Joelsson

Kristdemokraterna Hammarö

Artikeltaggar

Bosse HenrikssonDebattHammarö kommunHammarösamverkanKarlstads kommunKommunalskattKommunbudgetKristdemokraternaLiberalernaMattias JoelssonModeraternaPeter JohanssonVal 2022