Hoppa till huvudinnehållet

Moment 22 för fiskevårdsklubbarna i Värmland

Publicerad:
”Nu har Länsstyrelsen i Karlstad som enda län i Sverige förbjudit utsättning av regnbåge. Detta beslut har kommit som en chock för klubbarna och för fiskeintresserade”, skriver insändarskribenten.
”Nu har Länsstyrelsen i Karlstad som enda län i Sverige förbjudit utsättning av regnbåge. Detta beslut har kommit som en chock för klubbarna och för fiskeintresserade”, skriver insändarskribenten. Foto: Robert F. Bukaty

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I över 100 år har man i Sverige planterat in regnbågslax. Fisken har odlats dels för butiker och dels för rekreation. Regnbågen, som den kallas, kan inte föröka sig i svenska vatten.

Men som en regel när den ska planteras in i svenska sjöar så har bestämmelserna varit att eventuellt in- och utlopp till sjöarna ska förses med galler så att inte denna fiskart som inte är naturlig i svenska vatten rymmer. Detta sköter fiskeklubbarna utan anmärkning då det är Länsstyrelsen som övervakar det.

Regnbågen är en mycket populär sportfisk som lockar mycket folk till sjöarna som ofta ligger i vacker natur. I många fall i glesbygden är dessa fiskevatten av stor betydelse ekonomiskt och socialt då det blir en samlingspunkt vid dessa oftast välordnade platser.

Nu har Länsstyrelsen i Karlstad som enda län i Sverige förbjudit utsättning av regnbåge. Detta beslut har kommit som en chock för klubbarna och för fiskeintresserade.

Anledningen enligt Länsstyrelsen är att ” alla vattendrag ska ha fritt in- och utlopp för vandrande fisk”, vilket alltså betyder att galler så att regnbågen inte rymmer blir förbjudet, vilket är ett måste för att få tillstånd. Moment 22 alltså!

Hade denna förändring i tolkning av paragrafer skett med lite framförhållning så hade kanske fiskevårdsklubbarna kunnat anpassa sig. Till saken hör att detta fiske av regnbåge är en stark inkomstkälla för klubbarna som jobbar ideellt. Denna inkomstkälla gynnar övrig fiskevård som klubbarna ägnar sig åt. Utan dessa pengar blir alltså övrig fiskevård lidande. Till sist, som boende i en glesbygd i norra Värmland där alla inkomster är av betydelse, så slår detta beslut mot en viktig inkomstkälla: fisketurismen! Men det bekymrar väl inte Länsstyrelsen i Karlstad.

Fiskeintresserad nordvärmlänning

Artikeltaggar

FiskeInsändareLänsstyrelsenVärmlands län