Oklar budgetmajoritet med pensionerna

Ledare
PUBLICERAD:
Hur tänker Annie Lööf rösta?
Foto: Claudio Bresciani/TT
Centerpartiet tänker stödja regeringens vårbudget i riksdagens omröstning på onsdag. Men det förutsätter att den rödgröna uppgörelsen om pensionerna också går igenom, vilket är högst osäkert. Givet att Centern satt sig i vänsterburen kan de ändå göra det, trots att de var starkt kritiska mot det ursprungliga pensionsförslaget.

Tidigt på måndagen meddelande de rödgröna partierna (Socialdemokraterna, Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) att de kommit överens om en kompromiss om höjda pensioner. Detta sedan regeringens ursprungliga förslag om ett garantitillägg, som utarbetats tillsammans med Vänsterpartiet, fått utstå hård kritik bland annat för att den går utanför den tvärpolitiska pensionsgruppen och hotar fundamentet till hela vårt pensionssystem.

Denna kompromiss behåller pensionsgruppens integritet, men är ett sådant hastverk att det inte går att ta ställning till när klockan är fem i tolv. Om inte annat så är den svår att förena med regeringens redan framlagda vårbudget. Men det var måndagens rödgröna pensionsuppgörelse som gav partiledaren Annie Lööf (C) anledning att säga att de nu tänker rösta för vårbudgeten.

Nu är det dock högst osäkert om detta kompromissförslag kommer att kunna läggas fram för omröstning i riksdagen. Till skillnad mot i själva riksdagen så har de rödgröna inte majoritet i riksdagens finansutskott, och det är utskottet som måste lägga fram det, men det tänker oppositionspartierna inte göra. Det skulle bryta mot riksdagsordningen och är som sagt inte berett på vederbörligt sätt.

Detta har förstås fått de rödgröna att gå i taket och tala om obstruktion och paragrafrytteri, men det kan oppositionen ta lugnt på. Det är knappast oppositionens uppgift att lotsa fram sina motståndares förslag i riksdagen, i synnerhet inte som de själva har ett eget och bättre alternativ på bordet. Hade rollerna varit ombytta är det helt säkert att S aldrig tvekat att lägga krokben för de borgerliga.

Intressant blir hur Centern gör om den rödgröna pensionskompromissen inte kommer upp till omröstning. Den var ju villkoret för att stödja S-regeringens budget. Utan kompromissen så ligger det ursprungliga pensionsförslaget i budgeten fast, och det var C väldigt kritiska till. Lägger C ner sina röster så blir det än en gång en borgerlig budget, den här gången också med ett eget pensionsförslag, som går igenom.

Men givet hur långt in i vänsterburen C satt sig själva så skulle det inte förvåna om partiet även utan kompromissen röstar för regeringen. De har ju hela våren signalerat att de stödjer S i vått och torrt, bland annat med lägre anslag till försvaret. S-regeringen kan ju alltid lova att lägga fram en ny ändringsbudget med pensionskompromissen. Men det börjar bli ont om tid inför sommaruppehållet och valrörelsen.

Regeringen får faktiskt finna sig i att den har en sådan knapp majoritet. Det är deras uppgift att säkerställa att deras förslag går igenom riksdagen. När det gäller just pensionerna så hade man istället för att elda på pensionspopulismen kunnat ta kontakt med de andra partierna i pensionsgruppen för att få fram en bred uppgörelse med garanterat stöd i riksdagen. Men man valde att hota att undergräva hela pensionssystemet och först i elfte timmen försöka få med sig i alla fall Centern. Som man bäddar får man ligga.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.