Kompassen visar inte alltid rätt

Ledare | Val 2022
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Tar inte alltid ut rätt riktning.
Foto: CHRISTINE OLSSON / TT
Ett tydligt tecken på att det i höst är riksdagsval är alla de valkompasser som nu dyker upp på nätet. Genom att ta ställning till ett antal påståenden matchas dina åsikter mot riksdagspartierna och du får veta vilket parti du ligger närmast. Men det gäller att ta dessa tester med en nypa salt.

I bästa fall kan valkompasser ge en oinsatt väljare en fingervisning om huruvida vänster- eller högerpartierna är de som motsvarar de egna värderingarna. För vissa kan ett oväntat resultat vara en ingång till att lära sig mer om vad partierna står för. Den som under lång tid lagt sin röst på samma parti, kanske plötsligt inser att det politiska landskapet förändrats – eller att man själv faktiskt har tänkt om i en del frågor.

Många upptäcker att om man gör flera olika valkompasser kan man få olika resultat beträffande vilket parti man sympatiserar mest med. Det gäller alltså att inte se svaret som ett facit på hur man i höst skall rösta.

Valkompassernas dilemma är att de utgår från väldigt konkreta politiska förslag, liknande vad vi kan tänka att vi i höst får se på partiernas valaffischer. Ett exempel på en formulering kan vara ”vinst i skolan skall förbjudas”. När man skall ställning till det påståendet lämnas inget större utrymme att problematisera frågan.

En alltmer vanligt förekommande ståndpunkt inom borgerligheten är ju att det skall vara möjligt att driva skolor i aktiebolagsform, men att vi samtidigt varit naiva när vi har skapat ett skolsystem med skeva incitament – där vinster kan tas ut utan att eleverna samtidigt har fått en utbildning av tillfredsställande kvalitet.

På samma sätt är det inte självklart hur en borgerligt sinnad person skall ställa sig till att ”Rut-avdraget skall avskaffas”. Om man anser att vi istället för mycket specifika skatteavdrag borde göra det generellt billigare att anställa och köpa tjänster, oavsett om det handlar om städning, massage eller pianolektioner, hur svarar man då på bästa sätt?

”Fler skall äga sin bostad” är också något man skall ge sitt gillande eller ogillande. Hur skall man se på det om man tycker att det behövs olika boendeformer så att människor själva kan välja den lösning som passar dem bäst, men samtidigt noterar att vi fått en dysfunktionell bostadsmarknad där den köpta bostaden ofta betraktas som en kortsiktig investering snarare än ett hem där man rotar sig och blir en del av lokalsamhället?

Ett ännu mer hopplöst påstående att vara för eller emot är ”mångkulturen berikar Sverige”. Det torde vara ytterst få personer som på allvar kan förhålla sig binärt till en sådan formulering. Människor kommer också att tolka orden väldigt olika beroende på om man tänker på mångkultur som ett deskriptivt eller normativt begrepp.

För den som vanligtvis inte följer med i den politiska debatten är risken stor att valkompasserna pekar ut en riktning som inte stämmer. För den som är intresserad av partipolitik är det inte otroligt att svaren – medvetet eller undermedvetet – reflekterar de ställningstaganden som favoritpartiledaren har gjort i den offentliga debatten snarare än den egna ideologiska kompassen.

På många sätt är valkompasserna en spegel av den politiska verkligheten. Förenklade slogans ersätter alldeles för ofta det eftertänksamma samtalet där vi tar oss tid att vrida och vända på frågeställningarna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.