Sverige, världens mest kristna land

Krönikor
PUBLICERAD:
Nathan Söderblom, 1866–1931, var teolog, kyrkoman och ekumenisk banbrytare i Sverige och i världen. 1914 valdes han till ärkebiskop. Han erhöll Nobels fredspris 1930.
Foto: TT
Han hette Fred, var forskare i religionsvetenskap från Uganda, och jag stötte på honom när han gjorde sin intervjuforskning om sekularisering. Han hade hört att Sverige var världens mest sekulariserade land. Det var därför han hade kommit hit.

Några månader senare återvände Fred till Uganda, och han skrev sin artikel. Men den handlade inte om det han först hade trott. Tvärtom handlade artikeln om världens mest kristna land: Sverige.

När jag berättar om Fred brukar jag få höra att han nog inte riktigt förstod Sverige, eller för den delen de västerländska samhällena. Till dem som säger så brukar jag svara att Fred väl kände till de västerländska samhällena, att han gjorde sina doktorandstudier i Storbritannien där han också tog ut sin doktorsgrad.

Han var dessutom en duktig forskare. Vad Fred hade var bara ett annat perspektiv, och det gjorde att han såg det jag själv varit blind för.

Världens mest kristna land?! Jag vet inte, men Fred hade många bra poänger. Han lyfte fram den svenska socialtjänstlagen, och visst fick jag erkänna att den är ett evangelium i sig. Systembolaget, visst är det en kristlig tanke att folk inte ska supa skallen av sig?

Det svenska utbildningssystemet, som trots sina brister faktiskt ger både en andra och en tredje chans för den som så önskar, oavsett social bakgrund eller ekonomiska muskler. Är inte det kristet? Den fria sjukvården, mamma- och pappaledigheten, det svenska välfärdssamhället…

Fred såg och pekade på ett samhälle som varit genommarinerat av kristna värderingar under ett årtusende, och där det kristna budskapet därför också satt sina spår. Och hade inte den svenske ärkebiskopen Nathan Söderblom på sin tid talat om vikten av att integrera kristna värderingar på ett genomgripande sätt i det svenska samhället?

Var det inte det som det svenska välfärdssamhället ytterst vittnade om?

Allt är såklart inte perfekt i vårt land, men Gud vet att det finns få länder som är så bra att leva och bo i som Sverige.

Allt är såklart inte perfekt i vårt land, men Gud vet att det finns få länder som är så bra att leva och bo i som Sverige.”

— Sören Dalevi

Man brukar ibland säga att kultur är det som är så självklart att det inte uttalas. Och i Sverige låtsas vi ibland som att vi inte har någon kultur, trots att vi har det. ”Den protestantiska kulturen är fortfarande en svensk överideologi, fast vi inte vet om det”, för att säga det med kulturjournalisten Per Svensson.

Allt är såklart inte perfekt i vårt land, men Gud vet att det finns få länder som är så bra att leva och bo i som Sverige. Fri sjukvård. Fri skolgång. Demokrati. En polismyndighet som inte är korrupt. Åsiktsfrihet och religionsfrihet.

Allt detta är sådant som de flesta människor på vårt jordklot bara kan drömma om.

Mötet med Fred gjorde att jag fick mig en riktig tankeställare, och jag menar att det är viktigt att ta Freds insikter på allvar. Han är dessutom inte ensam, flera forskare har, oberoende av varandra, påtalat samma sak (till exempel Philip Manow, Grace Davie, Eila Helander och Per Pettersson).

Det kallas för The Nordic paradox och innebär, kortfattat, att de nordiska länderna, trots sin uttalade och ofta betonade sekularisering, samtidigt i sina fundament är djupt värderingsmässigt kristna.

Det är också ett sätt att se på Sverige, världens mest kristna land.