Jessica Polfjärd: Stoppa all energiimport från Ryssland

Publicerad:
Vi behöver konsekvent fundera på ytterligare sanktioner så att Rysslands illegala krig ska bli så kännbart som möjligt för den ryska regimen, skriver Jessica Polfjärd. Foto: Olivier Matthys/AP

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Direkt från Europaparlamentet

Moderaterna är övertygade om att EU behöver ett embargo mot all energiimport från Ryssland, skriver Jessica Polfjärd.

Det har nu gått mer än hundra dagar sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes. Rysslands krigsbrott innebär ofantligt lidande för det ukrainska folket – befolkningen har utsatts för massakrer och städer har jämnats med marken. Miljontals människor befinner sig nu på flykt både inom landet och till andra europeiska länder.

Det ukrainska motståndet inspirerar oss alla, men det måste också tjäna som inspiration till EU och vi måste hörsamma ropen på hjälp. Därtill måste vi i EU fortsatt fundera på hur vi framöver gör oss oberoende av Ryssland och dessutom se till att vårt samhälle är rustat för framtida kriser.

EU-länderna har hittills upprepade gånger visat prov på beslutsamhet. Än så länge har fem sanktionspaket antagits och innebär ett hårt slag mot allt från ryska beslutsfattare till banker och media, som sprider rysk propaganda.

Att man kunde komma överens om att stoppa import av nästan all rysk olja till EU är inte bara en viktig signal såväl internt som mot Ryssland. Därtill ska vi inte heller underskatta signalen i att åtgärderna samordnas med våra internationella partner, såsom USA.

Det viktiga är emellertid att vi beslutsfattare inte slutar, utan fortsätter i tangentens riktning. För varje dag som går kommer det nya rapporter om ryska krigsbrott mot ukrainsk civilbefolkning. Vi behöver konsekvent fundera på ytterligare sanktioner så att Rysslands illegala krig ska bli så kännbart som möjligt för den ryska regimen. Då handlar det inte bara om fler vapenleveranser, utan även mer långsiktiga åtgärder, som exempelvis energipolitiken.

Moderaterna är övertygade om att EU behöver ett embargo mot all energiimport från Ryssland. Problemet är att flera europeiska länder, på grund av felaktiga beslut, i stor utsträckning är beroende av just detta. Europas energimix behöver ställas om, vi behöver mer förnybart och mer kärnkraft.

Investeringar i utsläppsfria energikällor skulle innebära att vi framöver inte behöver importera fossilt från regimen i Ryssland. Moderaternas förslag om en rejäl satsning på kärnkraft borde tjäna som inspirationskälla, inte bara till andra svenska partier utan till resten av Europa.

Lika viktigt som att markera mot Rysslands agerande är att säkerställa att vi alltid är redo för det värsta. I Sverige måste vi se över hur sårbara vi riskerar att vara i tider av kris. Självförsörjning av livsmedel är en sådan fråga, och den är mer relevant nu än på mycket lång tid. Vi behöver framöver djupdyka i hur vi faktiskt ger svenska lantbrukare möjlighet och incitament att inte bara fortsätta producera den mängden livsmedel de gör i dag, utan till och med ökar produktionen framöver.

Det finns ett före och efter den 24 februari 2022. Det är vår plikt att göra vad vi kan för att hjälpa det ukrainska folket och att göra vårt yttersta för att Rysslands agerande straffas hårt. Rysslands krig i Ukraina påverkar oss alla och kräver vårt gemensamma engagemang, det är vår plikt.

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)

Artikeltaggar

BeredskapElEUJessica PolfjärdKärnkraftKrigKrisberedskapLivsmedelModeraternaRysslandSigneratSverigeUkrainaUkrainakrigetUSA

Läs vidare