Hoppa till huvudinnehållet

El i våra kontakter tar vi för givet

Publicerad:
Mest el exporterades till Finland, mest import kom från Norge vars el är vattenkraftbaserad, skriver Christer Alnebratt med flera.
Mest el exporterades till Finland, mest import kom från Norge vars el är vattenkraftbaserad, skriver Christer Alnebratt med flera. Foto: Pontus Lundahl/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Förnybar el produceras av energikällor som hela tiden förnyas och inte tar slut, till exempel vattenkraft, vindkraft och solkraft. Förnybar elproduktion är fossilfri, medan fossilfri elproduktion inte alltid är förnybar, skriver Christer Alnebratt med flera.

Tage Danielsson hade en monolog om elektricitet, ”För allt går ju med elektricitet, elektriskt det är något konstigt med det, elektriskt, det strömmar ju som ni vet härs och tvärs igenom tråden.” El i våra kontakter är något vi tar för givet, men var kommer den ifrån och varför går priset härs och tvärs?

Kunskaper om svensk elförsörjning behöver stärkas. Vid en enkätfråga som Energiföretagen Sverige genomförde så var det bara en av tio som trodde att vi hade mer än 90 procent fossilfri elproduktion. Faktum är att den svenska elproduktionen till 98 procent är fossilfri. 2021 såg produktionen ut som följer:

Vattenkraft 70,6 TWh, kärnkraft 51,0 TWh, vindkraft 27,4 TWh, kraftvärmeverk 9,0 TWh, kraftvärme från industrin 6,5 TWh, solkraft 1,1 TWh. El producerad av fossila bränslen kommer oftast från industrin som behöver värme i sin produktion och där elen blir en användbar biprodukt.

Så skriver du en debattartikel

Några andra viktiga siffror att ha koll på är den elexport/import som vi har. 2021 var importen av el var 8,3 TWh, exporten 33,9 TWh. Sett över fjolåret som helhet hade vi en nettoexport av 25,3 TWh. Mest el exporterades till Finland, mest import kom från Norge vars el är vattenkraftbaserad.

Här kan man då ställa sig frågan varför priset varit så härs och tvärs den senaste tiden, ibland gratis, ibland över 6 kronor per kWh? Jo, därför att vi har en sammankopplad elhandel i norra Europa. Vi påverkas alltså av yttre faktorer som att fransk kärnkraft har till stor del varit nedstängd på grund av skador, att en ny överföringskabel från Norge till England har tagits i bruk och att vi dessutom har för dålig överföringskapacitet i Sverige. Det finns flaskhalsar från de nordliga regionerna med hög elproduktion till den södra halvan som har stor elkonsumtion.

Det pratas och skrivs en hel del om fossilfri el och förnybar el, men vilken är skillnaden? Fossilfri el är den som produceras av fossilfria energikällor och därmed inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Till fossilfria energikällor hör vattenkraft, solkraft, vindkraft och kärnkraft. Det förs en diskussion om kärnkraften skall räknas som fossilfri eftersom det släpps ut koldioxid både vid brytning av uran och vid anrikningen, även om själva elproduktionen i Sverige inte ger några koldioxidutsläpp.

Förnybar el produceras av energikällor som hela tiden förnyas och inte tar slut, till exempel vattenkraft, vindkraft och solkraft. Förnybar elproduktion är fossilfri, medan fossilfri elproduktion inte alltid är förnybar. Ett exempel är kärnkraft vars källa, uran, inte är outsinlig. Drygt hälften av Sveriges elproduktion kommer från förnybara energikällor och andelen växer. Solkraften har nästan på fördubblats från 2020 till 2021, dock från en låg nivå, men intresset för nya anläggningar är stor.

För att lösa de kortsiktiga energiproblemen måste vi bygga bort flaskhalsarna i ledningsnätet från norr till söder, samt producera mer förnyelsebar energi även i södra Sverige.

Christer Alnebratt (S)

Lilian Byström (S)

Kjell Larsson (S)

Mari Näslund (S)

Artikeltaggar

Christer AlnebrattDebattElFinlandIndustrierKärnkraftKlimatKoldioxidNorgeSolenergiTage DanielssonVattenkraftVindkraft