Hoppa till huvudinnehållet

Borgholmsmodell för en välfungerande primärvård

Publicerad:
I Sverige har professionella och politiker under årtionden diskuterat hur primärvården ska förstärkas, dock med magert resultat, skriver Stig Andersson.
I Sverige har professionella och politiker under årtionden diskuterat hur primärvården ska förstärkas, dock med magert resultat, skriver Stig Andersson. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Läkarna på hälsocentralen har max 1 000 invånare/patienter listade. Åtta av tio Borgholmsbor är listade hos namngivna läkare, skriver Stig Andersson.

Inför höstens val är sjukvården en av de viktigaste frågorna. Det har på många håll i världen visat sig att utan en välfungerande primärvård kan inte heller sjukvården i övrigt verka på ett optimalt sätt. I Sverige har professionella och politiker under årtionden diskuterat hur primärvården ska förstärkas, dock med magert resultat.

Den aktuella utredningen ”En god och nära vård” (SOU 2018:39) betonar att primärvården är navet i vården och omsorgen och att den samspelar med specialistvård på sjukhusen samt med kommunal hälso- och sjukvård. Men det är tydligt att primärvården på många håll har stora problem och inte når de mål utredningen skriver ner.

Det finns dock ”gröna öar” av välfungerande primärvård. Den kanske smartaste och bäst fungerande finns i Borgholms kommun på norra Öland. Den uppfyller väl utredningens målsättning och kan fungera som förebild för primärvården i Värmland. Vad är det då som utmärker Borgholmsmodellen? Egentligen inte några konstigheter. Här redovisas några viktiga principer:

Så skriver du en debattartikel

Läkarna på hälsocentralen har max 1 000 invånare/patienter listade. Åtta av tio Borgholmsbor är listade hos namngivna läkare. De som inte listat sig är oftast unga och friska som sällan behöver läkare.

Distriktssköterskor har särskilda mottagningar för astma/KOL, bensår, blodtryck, diabetes, fotvård, inkontinens, demens, psykisk hälsa och livsstil. Vid mottagningarna ingår insatser mot riskabel alkoholkonsumtion; De namngivna allmänläkarna har direktnummer och daglig telefonmottagning. De listade invånarna har därmed lätt att få kontakt med sina läkare.

”Hemsjukhuset” (hemsjukvården) är en viktig del av primärvården. Hemsjukhusets patienter sköts med samma omsorg som centralsjukhusets patienter. Ambulanssjukvården och Kalmar sjukhus har obligatorisk direktrapportering till hemsjukhusets expedition.

Palliativ vård ingår. Alla allmänläkarna får handledning från den palliativa sektionen vid geriatriska kliniken i Kalmar; Hälsocentralens läkare diskuterar alla sina icke akuta remisser varje vecka. Det säkerställer remissernas kvalitet och det ger prioritering, kunskapsutbyte samt översikt av sjukvårdsbehovet.

Hälsocentralen har en telemedicinsk ortopedkonsult som allmänläkare och patient kan träffa direkt med hjälp av internetkamera; Under semestertiden, då Ölands befolkning flerdubblas, har hälsocentralen kvälls- och helgöppet; Hälsocentralens erfarna läkare är schemalagda som bollplank och rådgivare åt de yngre läkarna.

Borgholmsmodellens skapare heter Åke Åkesson. Han var tidigare sjukhusläkare men insåg primärvårdens betydelse och flyttade ut från sjukhuset för att förverkliga sin vision av sjukvård. Han har inga svårigheter att rekrytera läkare och sjuksköterskor till sin hälsocentral.

Var finns hindren för att skapa motsvarande primärvårdsenheter i Värmland? Vad som främst behövs är dels lokala ledare eller ledningsgrupper som är beredda att genomföra modellen, dels att resurser frigörs för förverkligandet. En effektiv primärvård spar sedan in resurser på andra håll i vårdorganisationen.

Stig Andersson

Pensionerad distriktsläkare

Artikeltaggar

Borgholms kommunDebattKalmarÖlandPrimärvårdRegion VärmlandSjukvårdSverigeVårdcentraler