Hoppa till huvudinnehållet

Bild av behoven viktigt när Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd

Publicerad:
Myndighetens rådgivare ger stöd i hur skolor och skolhuvudmän kan arbeta förebyggande och tidigt se tecken på det som kan utvecklas till problematisk skolfrånvaro, skriver Fredrik Malmberg (bilden) och Kristina Lund.
Myndighetens rådgivare ger stöd i hur skolor och skolhuvudmän kan arbeta förebyggande och tidigt se tecken på det som kan utvecklas till problematisk skolfrånvaro, skriver Fredrik Malmberg (bilden) och Kristina Lund. Foto: Olle Melkerhed

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Genom rådgivning och kurser bidrar vi med kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning och hur de påverkar barn, unga och vuxnas lärande, skriver Fredrik Malmberg och Kristina Lund.

Som stödjande myndighet har Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) uppdraget att stötta utbildningsverksamheter under alla olika förhållanden och att utgå från de behov som finns. Därför har vi mött skolhuvudmän i Värmland för att få deras bild.

Att ge barn och unga utbildning är en av samhällets viktigaste uppdrag. Vi på SPSM har under 2021 mött både kommunala och enskilda skolhuvudmän för förskolor, skolor och vuxenutbildningar i Värmlands län. Fokus för samtalen har varit utmaningar, styrkor och behov där SPSM kan vara ett stöd. I dialogerna har skolornas huvudmän tagit upp olika utmaningar, som vi nu arbetar vidare med för att möta.

Så skriver du en debattartikel

Områden som har kommit upp i alla våra samtal, oavsett om man är liten eller stor kommun, fristående eller kommunal verksamhet är:

● Hur utbildningen ska fungera så bra som möjligt för barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning. Huvudmännen lyfter både mer kunskap och förutsättningar att organisera sin verksamhet så att alla barn och elever med sina olika behov får en utbildning där de kan utvecklas så långt som möjligt.

● Att hitta strategier som minimerar antalet elever med problematisk skolfrånvaro eller som väljer att helt stanna hemma.

● Att utveckla elevhälsans uppdrag mer mot det förebyggande och främjande arbetet än det åtgärdande.

● Att skapa samsyn i hela styrkedjan från skolhuvudman, rektor och verksamheten kring begrepp som tillgänglig lärmiljö och förebyggande och främjande arbete.

● Utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete få till fungerande strukturer och rutiner för att kunna följa upp förskolornas, skolornas och vuxenutbildningens arbete. Även för att kunna planera för de utvecklingsområden som synliggörs.

Utifrån de behov som skolhuvudmännen tagit upp utvecklar vi vårt specialpedagogiska stöd. Genom rådgivning och kurser bidrar vi med kunskap om pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättning och hur de påverkar barn, unga och vuxnas lärande.

Myndighetens rådgivare ger stöd i hur skolor och skolhuvudmän kan arbeta förebyggande och tidigt se tecken på det som kan utvecklas till problematisk skolfrånvaro. Vi ger också bidrag till verksamheter som vill utveckla sitt pedagogiska arbetssätt. Vi önskar att fler förskolor, skolor och vuxenutbildningar vänder sig till SPSM.

Många skolhuvudmän har också uttryckt att de vill utveckla ett mer systematiskt arbetssätt så att de kan ge ett bättre stöd och förutsättningar till sina förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Vi tar med oss detta in i vårt gemensamma arbete med Skolverket och kommer från och med i höst att erbjuda kvalitetsdialoger med enskilda och kommunala skolhuvudmän runt om i landet med fokus på en ökad kvalitet och likvärdig utbildning för barn och elever. Erbjudandet kommer att påbörjas hösten 2022 och kommer att löpa under en tre års period.

Fredrik Malmberg

Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kristina Lund

Samverkanskoordinator i Värmlands län, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Artikeltaggar

AdhdDebattElevhälsaFörskolorFredrik MalmbergFunktionshinderFunktionsvariationGrundskolanGymnasieskolanKommunerSkolpolitikSkolverketSpecialpedagogiska skolmyndighetenVärmlands länVuxenutbildning