Hur tänker skogsbolagen?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är kritisk till skogsbolagens framfart.
Foto: Ruud, Vidar
Det går ett sus i skogen och en kan fundera på hur skogsbolagen tänker. Tänker de: Oj, vad bra med underväxtröjning!

Det tar bort skyddet för fåglar och småvilt. Särskilt skogshöns. Rotnätet i marken försvagas, vilket gynnar vindfällor. Bärigheten minskar på grund av färre rötter och ökar vindhastigheten i skogen. Och så är det jättebra för torkan så vi får ökad avdunstning. Inte förglömma att det ökar risken för skogsbrand. Vad bra, det gör vi!

För lövet i skogen, vad ska vi med det? Det tar vi bort. Så vi kan sänka PH-värdet i marken eftersom löven är basiska. Usch! Vi måste göra humuslagret tunnare och - gynna torkan!

Och vi vill att hjortdjuren ska äta våra plantor, så bort med deras naturliga föda. Varför ska vi ge fåglar och insekter mat med rönn och sälg? Tallplantor och gran ska det vara. För så tänker de väl, när det är så de gör?!

Det ska gå fort och lätt att ta in stora skogsmaskiner i den numera väldigt sköra skogen.

En före detta skogsarbetares fundering - för mig berättat

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.