Våga göra flera saker samtidigt

Debatt
PUBLICERAD:
Arbetsmarknaden är komplex och här behövs det betydligt fler åtgärder än bara det som utförs i arbetsmarknadsprogrammet rusta och matcha, skriver Daniel Thörner.
Foto: Johan Nilsson/TT
För att kunna göra ett arbete med hög kvalitet krävs det att det frigörs insatser till arbetslivsinriktad rehabilitering samt riktade insatser till de som står längst ifrån arbetsmarknaden, skriver Daniel Thörner.

I en komplex tid så är det av yttersta vikt att våga göra flera saker samtidigt inom arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har genomgått en reformering de senaste åren och det är för tidigt att sammanfatta. Här krävs ett omfattande forskningsarbete och analys för att se helheten.

Men forskningen från Stockholms universitet visar att privata aktörer inte når bättre resultat än de offentliga. Det som jag tror behövs är ett ökat samarbete mellan myndigheter och kommuner samt med de privata/offentliga aktörer som redan finns upphandlade.

När neddragningen gjordes för cirka tre år sedan då omkring 3 000 medarbetare fick gå fanns det upparbetat samarbete med kommuner, myndigheter och privata aktörer. Värdefull kompetens försvann samtidigt med värdefulla kontakter inom både det privata näringslivet och det offentliga när kompetenta medarbetare valde andra uppdrag.

I den tid vi lever i nu skrivs det mycket om att det som står längst ifrån arbetsmarknaden får för lite insatser. Min uppfattning är att för att nå bästa resultat måste flera insatser göras samtidigt. Det behövs fungerande samarbete med kommuner och andra myndigheter och detta behöver prioriteras på samma sätt som reformeringen.

Visst finns det en hel del som behöver rättas till och bli bättre och då framförallt insatserna till de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Där många kommuner vittnar om att det inte fungerar för närvarande. För att kunna göra ett arbete med hög kvalitet krävs det att det frigörs insatser till arbetslivsinriktad rehabilitering samt riktade insatser till de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Arbetsmarknaden är komplex och här behövs det betydligt fler åtgärder än bara det som utförs i arbetsmarknadsprogrammet rusta och matcha. Här är det fysiska mötet en viktig del samt att alla inte kan hantera de digitala självbetjäningstjänsterna och då behövs det insatser för att möta upp detta. Utöver det behövs det göras utvärderingar av vilka anställningsstöd som är det mest effektiva.

Forskning är också avgörande för att fatta kloka beslut då vi lever i en föränderlig tid då stora förändringar sker med stor hastighet. Utöver behövs en grundlig analys och utvärdering göras i samtliga led inom arbetsmarknaden. Visst finns det utrymme för olika åsikter men det viktigaste är att de bygger på evidensbaserad forskning som grund.

Dessutom är det viktigt att ta del av tidigare privatiseringar och dra lärdomar av tidigare erfarenheter. Slutligen är utbildningsinsatser avgörande. Många arbeten kräver minst gymnasieexamen och en hel del även högskoleexamen minst 180 poäng med nuvarande utbildningssystem.

Daniel Thörner

Arbetsförmedlare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.