Hjälplöshetens politik

Ledare
PUBLICERAD:
Trycker du på knappen?
Foto: Fabrice Coffrini/AP
Bostadspriserna ökar snabbt och politiken försvårar låntagande för att finansiera bostadsköp. Nu måste man spara ansvarsfullt i ett ISK-konto för att kunna köpa sin första lägenhet. Sedan börjar man beskatta detta sparande. Hur skall man inte bli förtvivlad?

Inom psykologin myntades 1967 begreppet inlärd hjälplöshet av psykologen Martin Seligman. Seligman utförde en rad tester på olika djur de kunde trycka på två knappar. Av den ena knappen fick de mat och av den andra en elektrisk stöt. Djuren lärde sig vilken knapp de skulle trycka på, men så fort djuren lärde sig detta bytte man knapparna. Djuren blev till slut apatiska av att inte kunna förutse knapparnas respons.

Samma sorts experimenterade återfinns även i politiken, och ofta är det unga som får agera försöksdjur. Tryck på denna knapp så löser dina problem sig, säger politiken, och ändrar sedan på knapparna. Du måste börja spara pengar, och om du väl gör det så kommer en annan elektrisk stöt i form av skatt.

Dessa ständigt föränderliga spelregler, där ett beteende först uppmuntras och sedan bestraffas, riskerar att skapa likgiltighet i samhället i stort. Personen blir hjälplös inför den oförutsägbarhet som man utsätts för, och lär sig att det är ingen idé att försöka lösa sina egna problem. Det kommer aldrig att gå ändå. Kvar finns då statens hjälp.

Detta är antagligen inget som våra vänsterpartier, med Socialdemokraterna i spetsen, är ovetandes om. Ett starkt beroendeförhållande till staten har länge varit deras affärsmodell. Kommunala hyresrätter, även – eller kanske särskilt – när bostadskön är oändligt lång är ett sådant sätt att skapa ett beroende. Det skadar inte heller att pengarna som tillskansas från detta används till att anställa fler byråkrater från de egna leden.

Detta artificiella beroende till staten finns på så många ställen att det är svårt att lista dem alla, och ändå vill man att fler beroenden skall till. Från skolval till privata sjukförsäkringar. Men det är något särskilt olustigt med att ISK-konton, som så ofta är ungdomars småsparande till sin första bostad eller en persons pensionssparande, behandlas som suspekt och straffbart.

Medianspararen i åldern 18-30 hos banken Avanza hade förra året cirka 23 500 kronor i sparande på sitt ISK-konto, och hos konkurrerande banker är siffran snarlik. Hela 49 procent av befolkningen sparade dessutom i ISK-konton förra året, enligt en undersökning gjord av Realtid. I åldern 18-39 motsvarar siffran hela 59 procent.

Nästa regering måste avskaffa denna skatt och underlätta för ungdomar att skaffa sitt första egna boende. De som beter sig uppmuntransvärt och ansvarsfullt måste även belönas för deras insatser, och det är bara bra om de som kan löser sina egna problem. Då kan staten fokusera på dem som faktiskt behöver hjälp, i stället för att riskera att fler ungdomar hamnar i försöksdjurens likgiltighet.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.