Hoppa till huvudinnehållet

Bort med P-skyltarna på Södra Råtorp innan olyckan är framme

Publicerad:
Insändarskribenten är orolig för att det kommer att bli parkeringskaos på Södra Råtorp i samband med att den nya idrottsarenan intill har större event. Foto: "Christer Wik"

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Varsågod, hela Karlstad och hitresande till nya idrottsarenan, att parkera på Södra Råtorp! Nu undrar jag vem som beslutat något så fullständigt huvudlöst? Jag har väl aldrig sett på maken.

P-skyltar i långa rader uppsatta på alla tillfartsvägar inom området. Gatorna här är smala. Två bilar kan mötas men det är inte mycket mer. Står det dessutom parkerade bilar längs alla stråk så kommer här att bli fullständigt kaos när idrottsarenan har större event. Det är bara helt otroligt och så obeskrivligt skamligt mot oss som bor här. Massor med barn som har cyklar och bikar. Massor med familjer som nyttjar lekparken och traskar dit längs cykelvägen eller på de smala trottoarerna. En del gator har inga cykelvägar eller trottoarer. Där får gående samsas med biltrafikanter. Massor med äldre som har sina promenadstråk här.

Massor med bilar står redan i dag parkerade längs gatorna för det finns inga gästparkeringar till dem. Det här kommer att bli fullständig kaos. Jag tycker att ni som beslutat om detta haveri på södra Råtorp ska bjuda in alla boende till ett möte. Detta måste gå att få stopp på, det vill säga bort med alla P-skyltar. Det är ju att öppna famnen fullständigt med noll hänsyn till oss som bor här. Vem tar ansvar för att barn eller äldre med rollatorer blir överkörda? Korsningarna har som det ser ut idag mycket svag sikt på grund av häckar med mera. Står det dessutom en radda bilar kanske på båda sidor då blir det omöjligt för exempelvis barn att se och även för bilisten. Fullständigt huvudlöst! Hur ska transportfordon ta sig fram är det tänkt? De har problem redan idag för gatorna är så smala. Det kan väl ändå inte vara så att projektledaren för idrottsarenan redan från början kalkylerade med att hela södra Råtorp ska vara p-plats för alla som nyttjar den nya idrottshallen? Det måste väl finnas ett annat tänk och detta bara är en miss som snabbt ska rättas till. Jag har försökt följa projektet under processens gång och ingenstans har jag läst att infarten ska vara Galoppstigen, Råtorps Allé eller Råtorpsbågen. Det blir den ju nu. Så här får det bara inte gå till. Kom ut och kolla hur det ser ut i vårt bostadsområde. Då förstår du/ni som fattat beslutet att det inte kommer att fungera. Bort med P-skyltarna! Innan olyckan är framme.

Maritha

***

SVAR DIREKT: Ingen större förändring

Uppsättningen av vägmärken för parkering på Råtorp är gjord för att kontrollera parkeringssituationen i området. Det har tidigare varit tillåtet att parkera på båda sidor av i stort sett samtliga gator så länge man inte brutit mot någon av de generella reglerna i trafikförordningen, till exempel att inte stanna eller parkera närmare än 10 meter från vägkorsning. För att undvika parkeringskaos som du beskriver det har vi infört områdesförbud på samtliga gator och skyltat med ”P” där det är tillåtet att parkera. På de flesta gator har ”P” satts upp där vi sett att boende sen tidigare parkerat. Med andra ord innebär skyltningen ingen större förändring utan det blir bara tydligare vart man får och inte får parkera vilket också underlättar vid parkeringsövervakning.

Vid större event på det nya arenaområdet kommer besökare kunna parkera inne på arenaområdet och vid behov även på Norra fältet. I nuläget finns inga planer på något större event innan hösten då hela området ska vara färdigställt. Tills områdets parkering är klar hänvisar vi besökande till Eva Lisa Holtz arena till parkeringen vid den nya konstgräsplanen och det finns även parkeringar vid Friskis&Svettis. Planen för in- och utfarter till arenaområdet har kommunicerats till boende via brev och på informationsmöten samt på kommunens webbplats sedan innan byggstart.

Lena Vesterlund

enhetschef kundenheten

Sixten Westlund

projektledare

Artikeltaggar

InsändareKarlstads kommunParkering