Vi kräver en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet

Publicerad:
Ett område är just nikotinportioner, även kallat vitt snus, som i dagsläget kan säljas helt lagligt till unga under 18 år, vilket är helt förkastligt, skriver Markus Lindblad. Foto: Paul Wennerholm/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För att uppnå en nollvision kring tobaksrelaterade dödsfall behöver vi en politik och lagstiftning som värderar produkter utifrån deras individuella skadeverkningar, skriver Markus Lindblad.

Tobaksrökning är världens allvarligaste folkhälsoproblem. Det är en global epidemi som årligen orsakar mer än åtta miljoner människors död. Även om andelen rökare i Sverige är låg jämfört med övriga världen så dör cirka 12 000 svenskar årligen av sjukdomar relaterade till rökning (enligt Folkhälsomyndigheten). I Värmland uppger 7 procent i åldern 16-84 år att de röker dagligen. Det är nära en halvering på tio år.

En viktig orsak till minskat rökande är övergången till snus och framförallt nikotinportioner (snus utan tobak). Enligt Snusrapporten för Värmland, som presenterades nyligen, framgår att 45 procent av värmlänningarna snusar nikotinportioner och att hälften av dessa har börjat med detta för att sluta röka. Snus och nikotinportioner hjälper rökare att sluta, vilket är bra för folkhälsan.

Just nu pågår ett arbete kring lagstiftning och beskattning av tobaks- och nikotinprodukter. Ett område är just nikotinportioner, även kallat vitt snus, som i dagsläget kan säljas helt lagligt till unga under 18 år, vilket är helt förkastligt.

Så skriver du en debattartikel

Inför valet i höst har vi presenterat ett valmanifest med förslag kring hur vi bland annat kan sträva mot en nollvision av tobaksrelaterad dödlighet. Flera av våra förslag är konkret lagstiftning för tobaks- och nikotinprodukter som i många fall har en hårdare linje än vad lagstiftaren föreslår.

Vi vill bland annat att:

● det ska införas en åldersgräns på minst 18 år för alla nikotinprodukter, med eller utan tobak.

● det ska införas en tydlig produktreglering för nikotinhaltiga produkter, vilket bland annat omfattar ingredienser, märkning och försäljning.

● det ska införas ett straffansvar för langning, det vill säga ett förbud att överlämna tobaks- och nikotinprodukter till minderåriga som är förenat med en straffbestämmelse.

● beskattning av tobaks- och nikotinprodukter ska ske efter hälsorisk. Cigaretter bör tydligt skattas högre än nikotinportioner.

Vi vill att politiken i första hand främjar folkhälsan och skyddar våra unga. Därför behövs en realistisk syn på tobaks- och nikotinprodukter. För att uppnå en nollvision kring tobaksrelaterade dödsfall behöver vi en politik och lagstiftning som värderar produkter utifrån deras individuella skadeverkningar. Desto mer hälsofarlig en produkt är, desto striktare ska produkten regleras.

Unga ska inte få tillgång till tobaks- och nikotinprodukter och därför behövs strikta åldersgränser. Det är även viktigt att överlämning av produkter till minderårig förbjuds, langning från äldre personer till unga bör vara straffbart.

En av de tydliga trenderna i vår senaste Snusrapport är att snusare i Värmland i allt större utsträckning köper prillor utan tobak. Onlineförsäljningen av nikotinportioner ökade med 74 procent och används regelbundet av 45 procent av snusarna i Värmland. Vi ser också att nära hälften av de som snusar i Värmland i dag började snusa för att sluta röka. Det här är bra för folkhälsan i Värmland och vi hoppas att lagstiftningen bidrar till att ännu fler liv räddas genom minskat rökande.

Markus Lindblad

Kommunikationschef, Snusbolaget

Artikeltaggar

DebattFolkhälsaFolkhälsomyndighetenTobakUngdomarVärmlands län

Läs vidare