Tappa inte momentum i vårdens digitalisering

Publicerad:
Förutom att patienterna får en bättre vård och att patientsäkerheten stärks, möjliggör teknikutvecklingen även att sjukvårdens medarbetare kan avlastas, skriver Eric LaFleche. Foto: Siemens Healthineers

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Pandemin har byggt upp en vårdskuld som kommer att ta lång tid att beta av. Med digitala verktyg kan diagnosticering och behandling gå mycket snabbare, skriver Eric LaFleche.

Pandemin har medfört stora påfrestningar i svensk sjukvård. En sak som dock var positiv är att den skapade en större öppenhet för nya vårdlösningar. Nödläget gav insikter om vad vården behöver och måste klara av.

Innan pandemin lanserade den tidigare folkhälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström (S) visionen om att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa till 2025 – en viktig och nödvändig ambition för att ge patienterna bästa möjliga vård i framtiden.

Digitaliseringen i vården fick en skjuts när patienter av smittoskäl inte fick besöka klinikerna. Många vårdades på distans och fler lärde sig och såg värdet i att använda de digitala verktygen.

Så skriver du en debattartikel

Den stora utmaningen i dag när restriktionerna är borta blir att inte backa bandet till hur läget var innan pandemin. Vi har tagit stora steg framåt och detta momentum behöver vi behålla om vi ska nå visionen om att vara ledande på e-hälsa till 2025.

Vi har de teknologiska förutsättningarna i Sverige. Nu gäller det att också de organisatoriska förutsättningarna finns på plats. Det ligger i såväl sjukvårdens som hela samhällets intresse att den nyaste tekniken och de mest effektiva vårdlösningarna kan användas.

Pandemin har byggt upp en vårdskuld som kommer att ta lång tid att beta av. Med digitala verktyg kan diagnosticering och behandling gå mycket snabbare. Det gör i sin tur att fler patienter kan få hjälp, vårdkedjan blir mer effektiv.

Förutom att patienterna får en bättre vård och att patientsäkerheten stärks, möjliggör teknikutvecklingen även att sjukvårdens medarbetare kan avlastas. En sjuksköterska eller en läkare kan utföra fler undersökningar och behandlingar på samma tid, inte för att de springer fortare mellan rummen, utan för att verktyget kan se och övervaka fler patienter. Den typen av teknologisk och medicinsk utveckling kan underlätta enormt i ett läge med stor personalbrist.

Med nya digitala verktyg kan vi dessutom komma framåt på flera medicinska områden. Ett exempel är screening för prostatacancer och lungcancer som hittills inte kunnat införas eftersom verktygen för att utföra screeningen inte varit tillräckligt precisa. I dag har vi digitala verktyg som klarar av detta, vilket kan rädda åtskilliga liv när dessa cancerfall upptäcks i ett tidigare skede.

Svensk hälso- och sjukvård har gjort ett hästjobb under pandemin. Med de erfarenheterna i bagaget bör vi se till att skapa bästa möjliga förutsättningar för framtiden. Att modern teknologi och nya digitala verktyg får vara med och utveckla vården är en grundpelare i detta arbete.

Visionen om e-hälsa var både klok och förutseende. Nu, efter pandemin, är det tid för att genomföra den på riktigt.

Eric LaFleche

Sverigechef, Siemens Healthineers

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattDigitaliseringE-hälsaFolkhälsaSjukvård

Läs vidare