Konstigt att det finns vårdpersonal kvar

Insändare
PUBLICERAD:
Vem kommer vilja utbilda sig inom vårdyrken i framtiden och ta hand om oss när vi är gamla, undrar insändarskribenten.
Foto: Lisa Olaison
Som anställd inom vården sedan 1985 har jag följt olika scenarion genom åren. Redan då var vårdtyngden stor på vissa avdelningar, men det fanns en grupp uskor på CSK kallad Petragruppen där bemanning kunde hämtas ifrån vid sjukdom/semester, övervak och så vidare. Varför denna fullt fungerande och kompetenta grupp rationaliserades bort kan man fråga sig.

I dag ska/måste anställda på respektive avdelning ställa upp och ta dubbla arbetspass och flytta sina semestrar på grund av personalbrist/kollegialitet med mera. Problemet med det är att vi blir slitna! Vi ställer upp kollegialt och tänker på patienterna men vi orkar inte längre. Att gå kort om personal hela tiden år efter år sliter, att inte kunna ta ut semester/komp när man själv vill utan ska anpassa sin ledighet till verksamheten när man kan få ledigt är inte hälsosamt år efter år.

Som personal har vi blivit luttrade från våra chefer i att hitta andra smartare, effektivare arbetssätt, vi har blivit "klockade" hur lång tid ett arbetsmoment tar och sedan har en av landstinget/regionen inköpt konsult tittat på hur många som behövs i arbetslaget. Hur ska man kunna sätta en tid på hur lång tid en randomiserad uppgift tar beroende på individen ifråga? Det lyssnades mer på en inhyrd konsult än egna personalen.

Att bli gammal känns skrämmande numera. Vem kommer vilja utbilda sig inom vårdyrken i framtiden och ta hand om oss när vi är gamla? Den nya generationen väljer andra yrken där möjlighet att till exempel jobba hemifrån, bättre karriärstege, löneutveckling med mera finns. Pandemin visade tydligt vilka arbetsgrupper som kunde arbeta hemifrån och vilka som var på sin arbetsplats ibland med full skyddsmundering. Att inte kunna arbeta hemifrån tror i alla fall jag kommer att vara en bidragande faktor till att välja ett annat yrke. Att kunna ta ut sin semester fyra veckor i sin helhet är ytterligare en annan. Sjukvårdspersonal har larmat länge nu om brister i arbetsmiljön och inget har hänt. Nya verksamhetschefer avlöser varann. Nu börjar det märkas att något har hänt och personal slutar och omskolar sig för att få en sundare arbetsbelastning för att orka med ett långt arbetsliv. Att 17 av 24 vårdavdelningar i länet var överbelagda i mars 2022 och det saknades personal och utrustning till patientmängden känns minst sagt otillfredsställande. Att vänta i telefonkö i 1,5 timme till 1177 kan inte anses acceptabelt. Personalen gör allt i sin makt men det är inte fungerande år efter år. Som orsak anges sjuksköterskebristen - men den har inte kommit över en natt. Varför lyssnade de inte?

Orolig för framtiden i vården

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.