Hoppa till huvudinnehållet

Bra reformering av reseavdraget

Publicerad:
En sjuksköterska som bor i Deje och jobbar i Karlstad kommer med förslaget få en skattereduktion på 5 700 kronor, skriver Johan Wadman och Lars Sandberg. Foto: Peter Bäcker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Reseavdraget måste reformeras för att stärka möjligheterna att bo och arbeta i landsbygd och mindre orter och samtidigt minska klimatutsläppen, skriver Johan Wadman och Lars Sandberg.

Reseavdraget har framförallt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionerna som reser med bil enligt landsbygdskommittén. Trots att det ofta finns väl utbyggd kollektivtrafik i dessa regioner. Istället för att bidra till levande landsbygd går nästan hälften av kostnaderna för avdraget till de tre storstadslänen och en knapp femtedel går till skogslänen.

Ett annat problem är det omfattande fusket och felen. Svindlande 44 procent av reseavdragets kostnader, 2,4 miljarder kr per år, beror på fusk och fel visar färsk statistik från Skatteverket. Dagens reseavdrag är dessutom värt 20 procent mer för höginkomsttagare än för låg- och medelinkomsttagare.

För att förbättra möjligheterna att leva i landsbygd och minska klimatutsläppen och fusket har regeringen föreslagit att reseavdraget ska ersättas av en avståndsbaserad skattereduktion i två steg. Under våren ska riksdagen rösta om att förändra lagstiftningen och i höst om att höja skattereduktionen till 8 kronor per mil och den övre avståndsgränsen till 12 mil. För personer med vanliga inkomster (som bara betalar kommunalskatt) motsvarar det en höjning av reseavdraget med 6,50 till 25 kronor per mil.

Så skriver du en debattartikel

Framförallt två grupper blir vinnare. De som bor i landsbygd som är beroende av bil för att ta sig till jobbet, och de utanför storstadskommunerna som kan pendla med buss eller tåg. För personer med vanliga löner handlar det om flera tusen kronor mer i plånboken.

En sjuksköterska som bor i Deje och jobbar i Karlstad kommer med förslaget få en skattereduktion på 5 700 kronor. Med nuvarande reseavdrag har hon en skattelättnad med 4 600 kronor vid pendling med bil och 1 400 kronor om hon använder kollektivtrafiken.

Genom skattereduktion istället för avdrag blir skattelättnaden lika mycket värd för alla. Eftersom män i snitt tjänar mer än kvinnor och lönerna är högre i storstadsregioner så ökas jämställdheten och minskas de regionala skillnaderna. För att jämna ut de regionala skillnaderna ytterligare ska reduktionen bli mer generös utanför storstäderna. De som bor och arbetar i en storstadskommun får bara skattelättnad för den del av resan som är längre än 30 kilometer, i övriga landet är gränsen 15 kilometer.

I dag gör många avdrag för bil, trots att de kan ta kollektivtrafiken till arbetet. Med en färdmedelsneutral skattereduktion kommer alla beskattas lika, oavsett om de tar bilen, kollektivtrafiken, cykeln eller samåker till jobbet med minskade klimatutsläpp som följd. När tidsvinstregeln tas bort och skattelättnaden görs avståndsberoende blir skattereduktionen både enklare att deklarera och kontrollera. Resultatet blir kraftigt minskat fusk och fel och lägre klimatutsläpp.

Förslaget är med andra ord en rättvisereform som kommer stärka möjligheterna att bo och arbeta i landsbygd, öka kollektivtrafikresandet där den är väl utbyggd, krympa klimatutsläppen och minska fusket.

Reformeringen av reseavdraget är enligt landsbygdskommittén en viktig del av en sammanhållen landsbygdspolitik som kommer förbättra tillgängligheten för dem som bor i landsbygd. Samtliga partier i riksdagen kom därför i kommittén överens om att reseavdraget ska reformeras och göras avståndsbaserat. Håll fast vid överenskommelsen. För landsbygdens och klimatets skull.

Johan Wadman

Vd, Svensk kollektivtrafik

Lars Sandberg

Analytiker, Svensk kollektivtrafik

Artikeltaggar

BilDebattDejeJämställdhetKarlstadKlimatKollektivtrafikKommunikationerLandsbygdPendlingRegeringenReseavdragRiksdagenSkatterSkatteverketSvensk kollektivtrafik