Småsparare bör se upp

Ledare | Val 2022
PUBLICERAD:
Låt inte Socialdemokraterna krossa sparandet.
Foto: Rikard Collsiöö/TT
Socialdemokraterna har tidigare höjt skatten på sparande och risken är överhängande att den snart höjs ännu mer. För att stoppa skattesmällen mot småspararna behövs ett maktskifte.

Investeringssparkonto (ISK) infördes 2012 för att göra det enklare att spara och undvika de inlåsningseffekter som uppstår när endast realiserade vinster beskattas. Sparar du i ISK beskattas hela kapitalet en gång per år oavsett om du gör vinst eller förlust. Skatten baseras på statslåneräntan, som fastställs utifrån statens genomsnittliga ränta för långsiktiga lån.

Men skatten på ISK riskerar att höjas rejält 2023. I slutet av november varje år spikas statslåneräntan och därmed skatten på ISK. Dagens Industri skrev nyligen att om det nuvarande ränteläget står sig fram tills då, innebär det en fördubbling av skatten på ISK (DI 25/4). Beskedet om att Riksbanken höjer styrräntan stöder det ytterligare.

Om vi får fyra år till med en socialdemokratiskt ledd regering riskerar skatten att bli ännu högre. I en genomgång som Dagens Industri gjort säger både Vänsterpartiet och Miljöpartiet att de vill beskatta större förmögenheter ännu hårdare. Förra sommaren öppnade Socialdemokraterna för att höja skatten på ISK och undersökte ett tak på 100 000 och 200 000 kronor, men fick snabbt backa efter svidande kritik.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att Socialdemokraterna tidigare har höjt skatten på sparande. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet höjde de så sent som 2018 skatten på ISK. Motivet var fördelningspolitiskt och handlade om att komma åt människor med stora summor sparade.

Men effekten blev framför allt att pensionssparare och småsparare drabbades. I en uträkning som Liberalerna beställt från riksdagens utredningstjänst visar det sig att skattehöjningen som regeringen genomförde 2018 minskar en vanlig sparares kapital med en miljon kronor till pensionen (DI 3/6 2021).

I dag har över tre miljoner svenskar ett ISK. En överväldigande majoritet sparar till en kontantinsats eller pensionen. Genom att regeringen gjorde det dyrare att spara jämnade de förvisso kanske ut skillnader, eftersom det gjorde det svårare att bli rik. Men höjda skatter på sparande slår tyvärr också undan benen för alla med lägre inkomster som genom sparande försöker skapa sig en bättre framtid.

Skatten på ISK behöver sänkas. Lägre skatter på sparande gynnar framför allt alla människor som sparar för att nå sina drömmar och mål. Det kan handla om att spara ihop till en bättre pension att leva på, sin första lägenhet eller att ha råd med en större bostad när man bestämmer sig för att skaffa barn. Oavsett vad man väljer att spara till är det bra att fler tar ansvar för sin ekonomi och att själva skapa förutsättningar att nå dit man vill. När fler människor står på egna ben gynnar det inte bara de enskilda individerna utan hela samhället.

Socialdemokraterna och deras vänners motstånd till sparande är ännu ett skäl för maktskifte.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.