Förutsägbar fördyring

Publicerad:
Blir mycket, mycket dyrare. Foto: Tommy Pedersen

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Hand upp den som är förvånad över att resecentrum i Karlstad kommer att bli minst 350 miljoner kronor dyrare än planerat! Nej, så värst många händer i luften blev det nog inte även om både Trafikverket och Karlstads kommun förstås låtsas överraskade av beskedet. För det hör snarast till regel än undantag att infrastrukturprojekt blir betydligt mycket dyrare än vad man först planerat för.

För Trafikverkets del är det 300 miljoner på grund av bland annat en sämre grund, större markföroreningar och ett allmänt dyrare kostnadsläge. För kommunens del gäller det 50 miljoner för den nya Vikenpassagen. Bland annat måste mer betong användas på grund av det höga grundvattentrycket.

Allt detta kan ju en utomstående tycka att man borde ha undersökt ordentligt innan man började projektera och kostnadsberäkna. Vilket uppenbarligen inte gjorts. Eftersom få spadtag har gjorts hittills så kan man ju inte skylla på att man inte visste förrän man började gräva ordentligt.

Det tycks vara något av ett inbyggt systemfel när det gäller infrastruktur. Det blir alltid dyrare än planerat. Eftersom detta numera är ett välkänt fenomen så borde man ju redan från början budgetera för de ofrånkomliga kostnadsökningarna. Problemet med det är väl att om beslutsfattare (och väljare) redan från början ser vad en satsning nog kommer att kosta i slutändan, så kommer de att vara mindre villiga att skjuta till dessa pengar.

I synnerhet gäller detta stora prestigeprojekt som de så gärna vill genomföra. Annars hade de måhända fått nöja sig med mindre projekt. I resecentrums fall kanske vi hade haft en bibehållen Hamngata och busstation. På riksplanet hade det definitivt blivit dödsstöten för den infrastrukturella gökungen höghastighetståg mellan våra tre storstäder, som redan i ursprungsberäkningarna är svindyrt.

Artikeltaggar

GrundvattenInfrastrukturKarlstad CentralKarlstads kommunLedareResecentrumTeknik- och fastighetsförvaltningenTeknik- och fastighetsnämndenVikenVikenpassagen

Läs vidare