Matchningsföretag hjälper långtidsarbetslösa varje dag

Debatt
PUBLICERAD:
Även om arbetslösheten har minskat det senaste året så är alltjämt 9 000 personer inskrivna vid länets arbetsförmedlingar, skriver Tony Nilsson med flera.
Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Arbetslösa som får god information om vilka aktörer som levererar goda resultat kan välja den förmedlare som är bäst utifrån individens behov, skriver Tony Nilsson med flera.

Långtidsarbetslösheten biter sig fast i Värmlands län. Cirka 4 500 personer har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen längre än ett år. I debatten har det framförts att vi matchningsföretag bara kan hjälpa personer som står nära jobbmarknaden. Det är en felaktig och olycklig signal – inte minst till de arbetslösa. Vi hjälper långtidsarbetslösa varje dag. Vi gör det bra. Och nu vill vi att fler arbetslösa ska få chansen!

Värmland står med betydande utmaningar på arbetsmarknaden. Även om arbetslösheten har minskat det senaste året så är alltjämt 9 000 personer inskrivna vid länets arbetsförmedlingar. Vad som är allvarligt är dock att långtidsarbetslösheten biter sig fast. För de allra längst ifrån arbetsmarknaden – mer än två år – har inskrivningstiderna ökat med nästan 20 procent jämfört med förra våren.

I debatten framförs allt för ofta att matchningsföretag som är upphandlade av Arbetsförmedlingen inte möjliggör bättre jobbchanser för långtidsarbetslösa. Det har tyvärr blivit ett slentrianmässigt mantra som till exempel nyligen framfördes i Sveriges Radio (I programmet ”Därför vill politikerna inte ta upp frågan om långtidsarbetslösheten”, 1/4).

Dessutom talas det ofta om våra verksamheter som om fristående aktörer vore ett nytt fenomen. Det är bekymmersamt om fel signaler kablas ut – inte minst för de arbetslösa som behöver hjälp att öka sina jobbchanser. Vi är angelägna om att klargöra några saker:

För det första, vi som fristående aktörer arbetar med långtidsarbetslösa varje dag. De senaste resultaten för en av de största arbetsmarknadsinsatserna där vi ingår, kundval rusta och matcha (KROM), indikerar att mer än hälften av de som får stöd av oss kommer vidare i arbete.

För det andra, våra metoder och beprövade arbetssätt har funnits på svensk arbetsmarknad i flera decennier. Det började i partsmodellen genom trygghetsorganisationernas arbetssätt. Därefter har vi sedan mitten av 2000-talet varit en integrerad del i arbetsmarknadspolitiken.

Om något är problematiskt så är det att inte tillräckligt många som faktiskt behöver ett träffsäkert matchningsstöd får det. Faktum är att endast en femtedel av de som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen får stöd genom KROM.

Nyckeln till framgång i jobbförmedling generellt är att mäta resultat och belöna varaktiga jobblösningar. Arbetslösa som får god information om vilka aktörer som levererar goda resultat kan välja den förmedlare som är bäst utifrån individens behov.

Med rätt förutsättningar kan vi växla upp arbetet som vi fristående aktörer kan erbjuda ännu mer. Visste du att 99 procent av alla arbetslösa bor på en plats i vårt avlånga land som har tillgång till en fristående matchningsaktör?

Låt oss vara tydliga: vi matchningsföretagare är beredda att kavla upp ärmarna för Värmlands arbetslösa! Fler människor behöver få den delaktighet och den meningsfullhet som ett jobb innebär. Det tjänar alla på.

Tony Nilsson

Vd, Guldjobbet

Anne Buckard

Vd, Maximus Sweden

Rasmus Rossi

Vd, Alea Kompetens

Mats Christiansen

Vd, Curonova

Donnie Senkal

Vd, Clustera

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.