Onödiga uppgifter för Polisen

Ledare
PUBLICERAD:
Inget för Polisen.
Foto: Christine Olsson/TT
Polisens misslyckande att hantera de våldsamma påskupploppen väcker frågor om hur myndighetens resurser används. Mycket fokus har lagts på vilka verktyg poliser har tillgång till, men det är minst lika viktigt vilka uppgifter de skall utföra.

I en debattartikel i Aftonbladet (27/4) sammanfattar Polisförbundets ordförande, Lena Nitz, och nationella huvudskyddsombud, Patrik Danielsson, de brister som underminerade Polisens förmåga att möta kravallerna. Det rör sig delvis om materiella frågor. Många poliser saknade egen skyddsutrustning och den som fanns klarade inte alltid påfrestningen, då både hjälmar och sköldar sprack.

Nitz och Danielsson noterar även att många av de tjänstgörande poliserna saknade utbildning i särskild polistaktik, alltså den metod som används vid kravaller. Dessutom deltog många polisaspiranter, vilka inte är färdigutbildade. Även rikspolischef Anders Thornberg har påtalat att brist på personal bidrog till händelseförloppet.

Av naturliga skäl har många krav höjts på att öka antalet poliser. Det är nödvändigt men kommer att ta lång tid. Kortsiktigt bör därför den personal som redan finns nyttjas bättre. Nyligen rapporterade Expressen (23/4) att nyutbildade poliser i Göteborg placeras som passhandläggare. Det sker på bekostnad av den utbildning och erfarenhet på fältet som poliserna egentligen skulle få.

Med tanke på den massiva bristen på passtider är det ett förståeligt beslut från polisledningens sida för att kunna uppnå sina mål. Ändå kan man knappast säga att det är en optimal användning av polisernas tid och kompetens. Det vore rimligare att göra som Kristdemokraterna har föreslagit (GP Debatt 8/4) och flytta passhanteringen till Skatteverket för att avlasta Polisen.

Från Polisens håll förs det ofta fram att det inte skall vara dess uppdrag att ta hand om psykiskt sjuka personer, till exempel vid självmordsförsök (Polistidningen 26/4). Självfallet bör rutinerna och samarbetet med den psykiatriska vården förbättras så att poliser inte behöver rycka ut i onödan. Däremot är rimligt att bemyndigandet att omhänderta medborgare, mot deras vilja, huvudsakligen bör ligga hos just Polisen även i fortsättningen.

Ett annat område som dock inte uppenbart faller under Polisen kärnuppdrag är hanteringen av vapenlicenser. I mars (8/3) riktade riksdagens ombudsmän, JO, hård kritik mot Polismyndigheten för alldeles för långa handläggningstider. JO:s granskning fann att det förekom ”långa perioder av passivitet och dröjsmål i många ärenden”. Både Moderaterna och KD vill överväga att flytta ansvaret för vapenlicenser till en särskild viltvårdsmyndighet, vilket ter sig befogat utifrån resursbristen.

Ett mer koncentrerat uppdrag skulle inte lösa alla Polisens problem. Det krävs fortfarande fler och nya verktyg, såsom vattenkanoner, och fler personer måste vilja söka sig till myndigheten. Men som ett första steg vore det bra att skära bort onödiga uppgifter, så att polisernas tid och resurser kan läggas på att bekämpa brott.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.