(M) och (S) i armkrok om den värmländska skogen

Insändare
PUBLICERAD:
”Uppenbarligen vill regionen fortsätta arbetet med att göra om det värmländska landskapet till en virkesåker”, skriver insändarskribenten.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Ledande regionalpolitiker har krokat arm i frågan som rör förslaget från EU om att öka skogens förmåga att lagra kol och på detta sätt bekämpa klimatförändringarna. Fortsatt skövling av den värmländska skogen står på agendan.

Uppenbarligen vill regionen fortsätta arbetet med att göra om det värmländska landskapet till en virkesåker. Är det dags att skövla de sista tio procenten av den värmländska skogen som betraktas som "gammelskog"?

Både Värmland och Sverige har en hög svansföring som rör frågan att bekämpa klimatförändringen. EU-kommissionens försiktiga förslag om att öka kolinlagringen i Sveriges skogar och marker får politikerna att resa ragg. ”Business as usual” är det gemensamma politiska mantrat från de värmländska politikerna.

Varför kan inte politikerna se möjligheterna att ställa om det värmländska skogsbruket och skogsindustrin? Varför inte ta tillfället i akt och påbörja en långsiktig och hållbar skogspolitik? Den förändring som EU-kommissionen föreslår behöver inte nödvändigtvis betyda mindre avverkning. Däremot innebär det en förändring på hur man förvaltar och skördar den avkastning som skogen levererar. Tyvärr uppvisar politikerna återigen en ovilja att anamma utmaningar. Eventuell minskad lönsamhet för skogsägare och industrins förädlingsvärde (M) samt konsekvenser för sysselsättningen (S) enar politikerna.

Det är ofrånkomligt att konstatera att politikerna talar med kluvna tungor om man tittar på de interna dokument som Region Värmland tagit fram och som rör arbetet med att bekämpa klimatförändringarna. Även i andra frågor som rör bland annat hälso- och sjukvården förefaller regionen vara hemvist åt de kluvna tungorna. Man uppvisar en återkommande oförmåga att ta tag i de framtidsproblem vi står inför. Tyvärr kommer höstens val inte att kunna ändra på detta. Är det månne så att politikerna i Region Värmland agerar och prioriterar egenintresset framför Värmlands natur och befolkning?

Korken

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.