Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Karlstad utvecklas för ett bättre liv i Solstaden

Publicerad:
Att vi blir fler gör att behovet av bostäder, skolor, service och omsorg ökar vilket leder till att vi både behöver bygga nya områden, utveckla befintliga och förtäta där så är möjligt, skriver Alan Schürer.
Att vi blir fler gör att behovet av bostäder, skolor, service och omsorg ökar vilket leder till att vi både behöver bygga nya områden, utveckla befintliga och förtäta där så är möjligt, skriver Alan Schürer. Foto: Joachim Lagercrantz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Genom att utveckla och förtäta skapar vi en sammanhållen stad där det är nära till jobb och service och där kollektivtrafik och infrastruktur nyttjas effektivt, skriver Alan Schürer.

Svar till Jörgen Lenz (NWT 20/4).

När det gäller stadsutveckling och arkitektur finns det ofta många olika uppfattningar och därför välkomnar vi en diskussion. Vi konstaterar också att det är kommunens ansvar att utveckla staden så att den är hållbar både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det är kommunen som har det lagstadgade uppdraget att detaljplanera mark och därigenom styra mot en sund samhällsbyggnad, något som Karlstads kommun arbetar professionellt, strategiskt och systematiskt med.

Karlstad växer och behöver växa och det finns flera anledningar till det. En av dem är att när vi blir fler har vi tillsammans bättre förutsättningar för att ta hand om en befolkning där en allt större del är barn, unga och äldre och finansiera välfärd så som vård, skola och omsorg. Det är naturligt för en stad att växa och utvecklas med den tid vi lever i.

Att vi blir fler gör att behovet av bostäder, skolor, service och omsorg ökar vilket leder till att vi både behöver bygga nya områden, utveckla befintliga och förtäta där så är möjligt. Genom att utveckla och förtäta skapar vi en sammanhållen stad där det är nära till jobb och service och där kollektivtrafik och infrastruktur nyttjas effektivt. I det sammanhanget måste vi tyvärr slå fast att tillgången på byggbar mark i och i närheten av Karlstad är begränsad och prioriteringar behöver göras.

Så skriver du en debattartikel

För att utvecklingen ska ske till Karlstadsbornas bästa arbetar vi strukturerat och professionellt med stadsutvecklingsprocessen där vi samråder och samarbetar med sakkunniga, myndigheter och berörda förvaltningar, utreder komplexa förhållanden följer befintlig lagstiftning, tar hänsyn till historiska och kulturella värden samt tar in synpunkter ifrån berörda medborgare och organisationer.

Denna systematiska arbetsmetod leder till att vi får en samhällsbyggnation som följer demokratiska principer och är till gagn för en bred allmänhet. Dessvärre läggs mycket tid på att hantera enskilda intressen som varken ligger i allmänhetens intresse eller möjliggör en tillväxt.

Avseende arkitekturen har Karlstad två år i rad blivit utsedd till Årets arkitekturkommun. En utmärkelse om belönar en framgångsrik och bra process för att omhänderta arkitektoniska värden och en bra dialog med byggherrar och arkitekter.

Den översiktsplan som nu håller på att tas fram är en del av den professionella stadsbyggnadsprocessen och kommer att bli vägledande för detaljplanering i framtiden. Alla Karlstadsbor har haft möjlighet att tycka till om förslaget under samrådet 2021 och kommer att få en ny möjlighet under granskningen. Tid för denna är ännu inte satt. Översiktsplanen finns förklarad på kommunens webb och kan också läsas i sin helhet.

Utöver samråd genomfördes också en stor informations- och kommunikationsinsats 2021. Möjligheterna till att få information och att tycka till har alltså varit många. Önskemålet om att översiktsplanen ska gå ut på remiss till kommuninvånarna får nog, utifrån vårt uppdrag och resurser, därmed anses vara uppfyllt.

Översiktsplanen blickar 30 år framåt kring Karlstads utveckling och eventuella förändringar kommer att ta tid innan de genomförs. Förändringar som föreslås i en översiktsplan är inte juridiskt bindande utan är vägledande. De kräver ytterligare planering och processer, såsom planprogram, detaljplaner och bygglov, innan de eventuellt kan bli verklighet. Processer där Karlstadsborna åter kommer att kunna tycka till om utvecklingen.

Alan Schürer

Stadsbyggnadsdirektör, Karlstads kommun

Artikeltaggar

Alan SchürerArkitekturDebattDetaljplanerJörgen LenzKarlstadKarlstads kommunÖversiktsplanStadsbyggnad