Ungas psykiska hälsa måste tas på större allvar

Debatt
PUBLICERAD:
Psykisk ohälsa är inte den enda förklaringen till att barn och ungdomar inte klarar skolan, men det är en alldeles för hög andel som är det, skriver Stina Höök och Noah Hjortman.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Den granskning som gjorts över hur Värmland klarar vården av barn och ungdomar med psykisk ohälsa visar på flera brister som är oacceptabla och måste åtgärdas, skriver Stina Höök och Noah Hjortman.

När man inte mår bra så påverkas hela livet i övrigt. Det gäller både om man har ont i kroppen eller i själen. Det blir svårare eller omöjligt att umgås med vänner, ägna sig åt sitt intresse, hobby eller träna, att arbeta eller klara skolan.

År efter år kommer rapporter och undersökningar om att den psykiska ohälsan ökar i samhället, särskilt bland barn och unga. Psykisk ohälsa påverkar självklart den som drabbas allra mest, men varje individ har också familj och vänner som påverkas. Att stå bredvid och känna att man inte kan hjälpa är nog så svårt, om man dessutom måste kämpa för att få professionell hjälp så kan bördan bli övermäktig även för dem runt omkring.

Coronapandemin har påverkat barns psykiska hälsa negativt och allra hårdast de personer som redan är mest utsatta. En studie från Socialstyrelsen visar att orosanmälningar om barn som far illa ökat under pandemin. Bris bekräftar den bilden. Samtal från barn med ångest och nedstämdhet har ökat med över 60 procent jämfört med året innan. Att vi direkt efter pandemin har ett krig i vår närhet gör självklart att oron ökat ännu mer.

Den granskning som gjorts över hur Värmland klarar vården av barn och ungdomar med psykisk ohälsa visar på flera brister som är oacceptabla och måste åtgärdas. Sedan ett antal år tillbaka har det gjorts flera viktiga satsningar för att se till att barn och ungdomar möter rätt form av stöd och hjälp när de mår psykiskt dåligt. Det är bra och viktigt, men är uppenbart inte tillräckligt.

Vårdbehovet är stort och den värmländska vården räcker inte till. Därför vill vi i Moderaterna tillsammans med Värmlandssamverkan (Moderaterna, Centern, Sjukvårdspartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) införa ett vårdval inom psykiatrin. Det skulle innebära att fler aktörer kan hjälpa till, utveckla och förbättra tillgängligheten så att fler barn, ungdomar och familjer får rätt vård i tid. Men tyvärr har Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet varit emot förslaget och därmed har det inte varit möjligt att införa det i Värmland.

Vi måste tidigt fånga upp barn och unga som mår dåligt. För när människor inte klarar grundskolan eller gymnasiet ökar risken att man heller inte får ett arbete och klarar egen försörjning i framtiden. Det i sin tur innebär att våra värmländska företag riskerar att stå utan arbetskraft och därmed riskerar hela Värmland att få en sämre hållbar tillväxt och utveckling.

Psykisk ohälsa är inte den enda förklaringen till att barn och ungdomar inte klarar skolan, men det är en alldeles för hög andel som är det. Vi behöver tillsammans med de värmländska skolhuvudmännen på allvar bottna i varför så många elever mår dåligt i och av skolan.

Finns det delar i dagens skolsystem som bidrar till stress och större svårigheter att klara skolan? Är alla barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt ett tecken på att något är radikalt fel i skolan eller samhället runt omkring? Hur kan föräldrar, som i de allra flesta fall är helt fantastiska i sitt föräldraskap, stöttas bättre när ungdomar visar tecken på psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa påverkar hela samhället, därför måste också hela samhället vara en del av lösningen. Värmlands unga är vår framtid och när vår framtid står på spel är det ett ansvar för oss alla att göra allt vi kan för att ge alla barn och ungdomar hopp, livsglädje och all den hjälp som behövs för att må bra. Hela länet och värmlänningarna kan bidra till Värmlands gemensamma utveckling bara förutsättningar och möjligheter ges!

Stina Höök (M)

Regionråd, Region Värmland

Noah Hjortman (M)

Distriktsordförande, Moderata ungdomsförbundet i Värmland, kandidat till regionfullmäktige

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.