Pär Holmgren: EU måste förbereda sig för matkrisen

Signerat | Ukrainakriget
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
På 30 år har fyra av fem gårdar tvingats stänga ner, och bara de senaste tio åren har EU förlorat en fjärdedel av alla aktiva bönder i Europa, skriver Pär Holmgren.
Foto: Martin Meissner/AP

Direkt från Europaparlamentet

Om vi inte på kort sikt förbereder oss för krigets konsekvenser, och ställer om vårt jordbruk permanent kommer människor att svälta, skriver Pär Holmgren.

I skrivande stund har EU skickat 370 miljarder kronor till Ryssland, för inköp av rysk fossil energi. Pengar som gått rakt in i den ryska krigskassan. Bara sedan kriget startade för drygt två månader sedan. Kranen måste stängas av. Det råder det inget som helst tvivel om. Men det sker inte utan konsekvenser. Men vad det än kostar är det inte i närheten av vad det ukrainska folket betalar. Att i det här läget inte ta stora kliv från fossilberoendet är bokstavligen livsfarligt.

Den ryska invasionen av Ukraina visar på den enorma sårbarheten i vår värld. Inte minst sårbarheten i det globala livsmedelssystemet och det europeiska jordbruket. De rekordhöga gaspriserna slår redan mot det europeiska jordbruket när konstgödslet blir mycket dyrare. Ukraina är en mycket viktig exportör av spannmål, inte minst till länder i Nordafrika och Mellanöstern som redan är hårt drabbade av krigets konsekvenser.

Att lantbruket i dag behöver krisstöd för att klara stigande priser på insatsmedel är självklart. Men den enda långsiktiga lösningen är att göra jordbruket mer självförsörjande och mindre beroende av såväl fossil energi som kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det är i grunden helt fel att skjuta upp åtgärder som på sikt kan göra lantbruket mindre beroende av den här typen av priskänsliga och miljömässigt skadliga varor.

Inom EU diskuterar vi just nu hur livsmedelsförsörjningen ska säkras. För ett par veckor sedan presenterade EU-kommissionen sina förslag. Tyvärr saknades konkreta lösningar på hur det jordbruket producerar i första hand ska bli mat till människor, snarare än djurfoder och biobränsle. Därtill fattas förslag på hur vi kommer åt matsvinnet i EU. Varje år slängs 88 miljoner ton mat i EU. Kommer vi åt det är mycket vunnet.

För EU är på randen till en enorm matkris. Om vi inte på kort sikt förbereder oss för krigets konsekvenser, och ställer om vårt jordbruk permanent kommer människor att svälta. Och det handlar inte enbart om den akuta krisen till följd av kriget i Ukraina. I klimatförändringarnas spår kommer Sydeuropa drabbas av ständigt återkommande torka när Nordafrikas klimat tar ett kliv över Medelhavet.

Av EU:s totala budget går en tredjedel till jordbruket. På 30 år har fyra av fem gårdar tvingats stänga ner, och bara de senaste tio åren har EU förlorat en fjärdedel av alla aktiva bönder i Europa. Det är helt enkelt inte lönsamt att driva småskaligt jordbruk i dag. Genom att låta den största delen av jordbruksstödet falla i händerna på en liten elit av markägare, som driver ohållbara och tungt industriella jordbruk, har EU:s jordbrukspolitik bidragit till denna utveckling, ivrigt påhejade av lobbyister från jordbruket själva.

Vi måste förändra jordbrukspolitiken i grunden. Stödet ska gå till de lantbrukare som vill och vågar ställa om, så att de kan konkurrera på samma villkor som de största lantbruken i Europa. Våra skattepengar ska inte underlätta för ohållbara metoder inom jordbruket, som intensiv djuruppfödning och monokulturer.

Pär Holmgren

Europaparlamentariker (MP)

På 30 år har fyra av fem gårdar tvingats stänga ner, och bara de senaste tio åren har EU förlorat en fjärdedel av alla aktiva bönder i Europa, skriver Pär Holmgren. Foto Martin Meissner/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.