Låt vanliga hushåll balansera elnätet

Debatt
PUBLICERAD:
Värmepumpen behöver inte gå lika mycket hela tiden, elbilen behöver inte kontinuerligt ha samma laddeffekt, skriver Tanmoy Bari.
Foto: ANDERS WIKLUND / TT
Men regeringen måste agera och öppna upp elsystemet så att företag som samlar en grupp hushåll kan erbjuda dessa som en balanspool, skriver Tanmoy Bari.

Trots en sammantaget god tillgång på el så är Sverige och hela Europa på väg mot en situation då elnätet riskerar att kollapsa. Elsystemet behöver alltid vara i balans så att det under varje timme produceras lika mycket som det konsumeras. Vind- och solkraft är lätta att bygga ut men de är beroende av att det blåser och solen skiner. Därför behövs stabil produktion i botten, i Sverige främst vattenkraft och kärnkraft, i Europa kol, kärnkraft och naturgas.

Det smutsiga kolet är snabbt på väg bort, flera länder har lagt ner kärnkraftsreaktorer och nu är den ryska gasen på väg att stoppas på grund av landet överfall på Ukraina. Det riskerar att skapa större obalanser i Europas elsystem, och alla obalanser på kontinenten sprider sig snabbt till Sverige eftersom vi sitter samman. Detta märks då elpriserna i södra Sverige skenar, något vi troligen bara sett början på.

Vi har olika stödtjänster för att balansera elsystemet, både att snabbt kunna starta extra produktion och att större industrier tillfälligt minskar förbrukningen. Men hushållen har inte varit med i balanssystemet och där finns en enorm potential. Allt fler hushåll skaffar smarta eltjänster där förbrukningen automatiskt kan variera beroende på elsystemets balans.

Värmepumpen behöver inte gå lika mycket hela tiden, elbilen behöver inte kontinuerligt ha samma laddeffekt och hushållen kan, om de har informationen, använda sina tvättmaskiner, dammsugare och annat exakt den tid då balansen i kraftsystemet lutar åt överskott.

Men regeringen måste agera och öppna upp elsystemet så att företag som samlar en grupp hushåll kan erbjuda dessa som en balanspool. Men det lagförslag som finns från regeringen på att låta även mindre, oberoende så kallade aggregatorer erbjuda mikrostödtjänster, räcker inte. Där finns förbehåll, bland annat att kunna göra undantag om det anses påkallat, vilket skapar stor osäkerhet för alla som vill bidra som oberoende aggregator. Ett nytt förslag med klarare regler behövs.

Både Sverige och resten av Europa har energisystem som litar alltmer på vind och sol, samtidigt som vi minskar den stabila väderoberoende produktionen och med alldeles för lite överföringskapacitet mellan olika områden och länder. Effekten blir skenande elräkningar för alla de som bor i underskottsområden.

Men om bättre lagstiftning och mer smart teknik kan göra att alla hushåll kan variera sin elförbrukning på mikronivå, kan vi få stora makroeffekter. De lagändringar och de tekniska system som behövs för att sköta sådana mikrostödtjänster kan troligen införas långt snabbare än den tid det tar att bygga ut tusentals kilometer kraftledningar, bygga nya kärnkraftverk och ersätta den ryska naturgasen, åtgärder som knappast kan få effekt under detta decennium. Hushållen däremot kan bidra redan i dag.

Tanmoy Bari

Vd, Greenely

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.