Förtroendevalda svarar: ”Omöjligt göra alla medlemmar nöjda”

Publicerad:
”Vi som arbetstagare kan påverka just genom samverkan men i slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer”, skriver insändarskribenterna. Foto: isabell Höjman/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svar till ”En uppgiven ambulanspersonal” och ”Ännu mer uppgiven ambulansare”

Vårdförbundet borde lyssna på ambulanspersonalenVårdförbundet förstår inte hur ambulanspersonalen har det

Vi som förtroendevalda för Vårdförbundet i ambulanssjukvården Region Värmland vill bemöta lite av de åsikter ni framför: “Vårdförbundet lyssnar inte på ambulanspersonalen/Om de hade bemödat sig att fråga personalen”.

Regionen och anställda har ett samverkansavtal. Samverkan sker på olika nivåer; arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och i samverkansmöten på verksamhetsnivå. Här finns det chans för medarbetare att påverka och arbetsgivaren “få input”.

Ambulanssjukvården har samverkat om arbetstider och jour under flera år genom regelbundna samverkansmöten. Protokoll på dessa finns att läsa för var och en på Regionens intranät.

“Hur kan du veta hur verkligheten är utan att du pratat med oss som lever i den?” Ambulanssjukvården ser olika ut och har olika förutsättningar, både sett från station och individ.

I de senaste årens diskussioner om jour och arbetstider har kontakten mellan oss förtroendevalda och medarbetare inom Ambulansen skett regelbundet; via mejl, telefonsamtal och Teamsmöten. Kontentan av dessa har lett fram till att vara en del av de beslut arbetsgivaren nu har tagit.

“Sen när blev fackförbundens styrelser ensamrådande?”

Vårdförbundets styrelse är demokratiskt vald av sina medlemmar att föra deras talan. De inhämtar hela tiden medlemmarnas åsikter men det skulle vara omöjligt göra alla medlemmar nöjda i alla frågor. Angående jour och arbetstider har 138 av 199 medlemmar i ambulanssjukvården gett mandat till förbundet att driva frågan.

“Det är naturligtvis arbetsgivaren som tar beslut om hur vi ska jobba.”

Dygnstjänstgöringen inom ambulansverksamheten i Region Värmland togs bort redan 2011. Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Vi som arbetstagare kan påverka just genom samverkan men i slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer.

Dessutom har vi lagar, avtal, forskning, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, att ta hänsyn till.

Förtroendevalda Vårdförbundet Ambulansen Region Värmland

Artikeltaggar

AmbulanssjukvårdInsändareRegion VärmlandVårdförbundet

Läs vidare