Plan- och bygglagen styr husfärgen

Publicerad:
Att måla om sitt staket i valfri kulör kräver inget bygglov medan att måla om sitt hus kan ibland kräva bygglov”, skriver bygglovschefen Karin Manner i ett insändarsvar. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Flera insändare har under de gångna veckorna funderat kring varför en villaägare inte själv får välja färg på sitt hus.

70-talsvillan i Karlstad måste målas om: ”Stackars husägare”Får man måla ett staket knallturkos i Karlstad?

När du ska bygga om, bygga till eller ändra färg på din villa är det plan- och bygglagen som styr om det du planerat kräver bygglov eller inte. Det är alltså inte kommunen själv som väljer vad som kräver bygglov.

Att måla om sitt staket i valfri kulör kräver inget bygglov medan att måla om sitt hus kan ibland kräva bygglov. Det innebär att du får måla ditt staket i den färg du vill men ibland, under vissa förutsättningar så kan du behöva bygglov för att ändra färgen på ditt hus. Bor du i ett område där det finns en detaljplan kan du få färga om ditt hus om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Du får däremot inte förvanska särskilt värdefull bebyggelse. Söker du bygglov för att ändra färgen på din byggnad och därigenom förvanskar särskilt värdefull bebyggelse, kommer ditt bygglov att avslås.

För att en byggnad ska anses vara särskilt värdefull säger lagen att det ska vara ett verkligt allmänt intresse att bevara den. Samma sak gäller också för byggnader och bebyggelsemiljöer som representerar olika tidsepoker eller något karaktäristiskt från skilda sociala miljöer. Denna bestämmelse gäller också byggnader som kanske inte är speciellt värdefulla som enskilda byggnader, men som blir det genom att de är en del av en större grupp, så som till exempel ett villaområde. Det innebär att om du äger en villa i ett område som är utpekat som värdefull miljö, där alla villor har till exempel gult fasadtegel som binder dem samman, så kan du som enskild ägare inte välja att måla om ditt hus till en annan färg. Att förändra färgen bedöms då som förvanskande.

Vid frågor och funderingar kring sitt hus så finns det möjlighet att ta kontakt med oss på bygglovsenheten för rådgivning eller gå in på kommunens web där finns information om exempelvis vilka hus och områden som är utpekade och varför just dessa är utpekade.

Karin Manner

bygglovschef

Artikeltaggar

BygglovInsändareKarlstadKarlstads kommun

Läs vidare