Replik: Socialdemokraterna svartmålar kommunen

Debatt | Val 2022
PUBLICERAD:
Socialdemokraternas påstådda företagsvänlighet kommer dessutom i kläm med verkligheten när deras försök att stoppa exempelvis City Gross påpekas, skriver Frida Pettersson och Alexander Torin.
Foto: DRAGO PRVULOVIC / TT
Det vore klädsamt om Socialdemokraterna inte spelade poker och i stället presenterade vilka företag som vill etablera sig här så att kommunen har en möjlighet att prata med dem direkt, skriver Frida Pettersson och Alexander Torin.

Svar till Linda Larsson med flera (NWT 16/4).

Socialdemokraterna påstår att företag varit kontakt med dem om att etablera sig i Karlstad – något som förstås är glädjande. Vi vill förstås också se till att dessa företag kommer hit och skapar jobb, men Socialdemokraterna säger sig inte kunna svara på vilka dessa företag är. Hela situationen är mycket märklig.

Karlstads kommun är i ständig utveckling och breddas med allt fler ansvarsområden och invånare årligen. En utveckling som i grunden är mycket positiv. Karlstads ska vara den självklara motorn i Värmland och för att fortsätta attrahera fler kommuninvånare och företag att etablera sig här finns det massor att göra.

Vi har sjösatt stödåtgärder för bland annat restaurang- och krogbranschen under pandemin och en majoritet av de 100 förslag som Socialdemokraterna vill genomföra har vi redan utfört eller arbetas med. Men ingen kommun kan med handen på hjärtat säga att allt är perfekt i den egna verksamheten.

Självkritik är sunt och att ständigt sträva efter att bli bättre likaså. Att Socialdemokraterna tar det som ett svaghetstecken att kunna reflektera kring sakers tillstånd är talande. Det vore klädsamt om Socialdemokraterna inte spelade poker och i stället presenterade vilka företag som vill etablera sig här så att kommunen har en möjlighet att prata med dem direkt. Det är först så de kan få hjälp och eventuella problem lösas så att de kan välkomnas till Karlstad. Detta vet Socialdemokraterna förstås om, men de försöker svartmåla kommunorganisationen för att själva framstå som frälsare lagom till höstens val.

Socialdemokraternas påstådda företagsvänlighet kommer dessutom i kläm med verkligheten när deras försök att stoppa exempelvis City Gross påpekas. Inga S-protester hördes exempelvis när kooperativet Coop etablerades på Välsviken. Socialdemokraterna säger bara ja till jobb och företagsamhet som de själva godkänt, om inte så blir det ett nej. Jobb och välstånd förefaller inte lika viktigt för Socialdemokraterna som deras debattartiklar antyder.

Vi är positivt inställda till alla företag som vill hit och skapa jobb. Företag som upplevt problem ska få hjälp att lösa dem – processen ska vara enkel för de som vill etablera sig här och vår förhoppning är att Socialdemokraterna berättar om företagen som vill etablera sig i Karlstad.

Frida Pettersson (C)

Kommunalråd

Alexander Torin (M)

Kommunalråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.