Låt Hammarhallen stå kvar!

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Riv inte Hammarhallen på Hammarö, tycker insändarskribenterna.
Foto: Sabina Rislund
Hammarhallen vid Hammarlundens skola rivs i sommar. Det hade inte varit så mycket att orda om, om det inte vore så att Hammarö kommun inte tänkt färdigt gällande vare sig skolidrotten eller föreningsditon.

Det har varit en lång process med den nya skolan vid Hammarlunden. Man bestämde för fem år sedan att en ny skola skulle byggas. I det projektet skulle två nya idrottshallar byggas på befintlig fotbollsplan vid Hammarlunden. Då förutsattes att utomhusytan skulle kompenseras. I projektbeskrivningen stod lite finstilt att där Hammarhallen står idag, där skulle det bli en lekyta/skolgård. Nu får kulturskolan en del av den ytan. Det är bra att man satsar på kulturskolan, det har vi inga invändningar emot, men det var inte så det var sagt från början, gällande ytorna. Utöver lokaler ska det också byggas parkeringar, så det blir inte mycket yta kvar för utomhuslek.

Sedan projektbeskrivningen gjordes har antalet idrottstimmar i läroplanen ökat. Med den utökade idrottstiden får man inte plats i två hallar schemamässigt. Man kommer till exempel inte, med befintlig halltäthet, kunna schemalägga idrotten i helsal. Hur räknar kommunen när de menar att barnen får plats i två idrottshallar?

Kommunen växer, allt fler barnfamiljer flyttar in och dessa barn vill förhoppningsvis också hålla på med föreningsidrott, men det finns ingen plats för till exempel vår förening att expandera. Vi har redan idag svårt att få till så många träningstider som vi skulle vilja, och att starta nya lag kommer bli närapå omöjligt. Och helt nya föreningar som kanske vill starta, var ska de få plats?

Kommunen satsar stora summor på att bygga bra skolor, men tar inte höjd för idrotten. Detta i en tid när övervikt hos barn är ett allt vanligare problem och behovet av rörelse kanske är större än det någonsin har varit.

Vi förstår att när man började projektera var förutsättningarna annorlunda. Sedan dess har som sagt läroplanen ändrats gällande antal timmar för skolidrott, antalet elever har ökat rejält och ökningen pågår fortfarande. Ändå håller man fast vid den ursprungliga och numera urväxta planen.

När nya Hammarlunden 7-9-skolan byggs, kommer den rivna Hammarhallen då att kompenseras på något sätt i det projektet? Och svara inte att det redan byggts två nya hallar på Hammarlunden. Det vet vi, men de räcker inte för att täcka behoven och det vet ni också.

Hur tänker man från politikens sida utifrån det politiska målet gällande folkhälsa och barn och ungdomar när man tar bort en hall som är i fullt dugligt skick? Och var har vi föreningar varit i processen? Varför har vi inte tillfrågats över huvud taget om hur vår verksamhet ser ut och vad vi ser framåt? Två nya fritidskonsulenter anställts i kommunen. De ska arbeta mot föreningarna och det är ju gott och väl men det hade också varit lämpligt att jobba lite med hur man kommunicerar med föreningslivet.

Politikerna vill att Hammarö ska vara barnens ö. Politiken pratar vackert om hur man satsar på föreningslivet. Om detta stämmer, då behöver politiken fatta ett nytt beslut gällande Hammarhallen. För som det är nu framstår projektet som viktigare än verksamheten.

Styrelsen för IFK Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.