Staten höjer bolånen

Ledare
PUBLICERAD:
Bostadsminister Johan Danielsson (S) tog den 4 april emot betänkandet från utredaren Eva Nordström om startlån till förstagångsköpare av bostad.
Foto: Jessica Gow/TT
Sveriges redan dysfunktionella bostadsmarknad kommer att fungera ännu sämre om regeringen. Istället för att överväga verkliga strukturella lösningar tycks regeringen föredra mer politiska nödlösningar.

Att den svenska bostadsmarknaden inte fungerar optimalt är knappast en nyhet. En konsekvens är att det tar allt längre tid att spara ihop till kontantinsatsen för en bostad. Eftersom det samtidigt är ibland decennielånga bostadsköer till många hyresrätter, är det svårt för den som inte redan är inne i systemet att hitta ett stabilt boende utan att hänvisas till andrahandsmarknaden.

Därför vill regeringen införa ett statligt startlån för förstagångsköpare. En utredning föreslår att personer som inte har ägt en egen bostad på tio år och klarar bankens kreditprövning, skall kunna ta ett särskilt lån av staten för att köpa en bostad. Lånet skall uppgå till tio procent av bostadens värde, eller maximalt 250 000 kronor, och gå till att betala kontantinsatsen till banken. Man tar alltså ett lån för att kunna betala ett annat.

Förslaget är bara plåster på såren då det verkliga problemet för de flesta unga köpare är amorteringskravet. Detta infördes 2016 och innebär att man måste amortera sitt bolån om det täcker mer än hälften av bostadens värde. Det slog särskilt mot unga som vanligen måste ta fullt bolån. Det är märkligt att å ena sidan vilja förbjuda lån som bankerna vill ge, alltså utan omedelbar amortering, för att å andra sidan erbjuda lån som bankerna tydligen inte vill ge. Risken är även påtaglig att startlånen enbart kommer höja priserna på bostadsmarknaden ännu mer.

Bostadsmarknaden behöver strukturella reformer för att öka utbudet, såsom lättade regleringar för att minska byggkostnaderna. Samt en utfasning av de politiska styrmedel som stör matchningen mellan utbud och efterfrågan, inte minst hyresregleringen och ränteavdraget. Utredningens förslag liknar däremot närmast en parodi på Blå tågets klassiska text, men nu höjer kapitalet priserna och staten bolånen. Det är lika ohållbart nu som då.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.