Hoppa till huvudinnehållet

Vi vill ha ett tryggare Karlstad

Publicerad:
För den ungdom som inte uppnått betyg erbjuder vi tre veckors sommarskola där eleven ges möjlighet att studera ämnet inför höstterminen, skriver Lotta Björklund med flera.
För den ungdom som inte uppnått betyg erbjuder vi tre veckors sommarskola där eleven ges möjlighet att studera ämnet inför höstterminen, skriver Lotta Björklund med flera. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

För den som önskar lämna ett kriminellt liv vill vi införa ett avhopparprogram som innefattar en daglig verksamhet som varvas med praktik, eller arbete, skriver Lotta Björklund med flera.

Vi moderater vill aktivt motverka rekryteringen till kriminalitet och sätter in insatser för den som vill byta bana i livet, utan att återfalla i brott. Genom att arbeta förebyggande och samtidigt stärka arbetet mot kriminaliteten ökar vi tryggheten i hela Karlstad.

Forskning visar att risken att hamna snett ökar om skolgången går dåligt. Vi vet också att den som befinner sig i skolan och skaffar sig en utbildning har goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb. Skolan är därmed en av de allra viktigaste faktorerna för att få ett bra liv och därför fokuserar vi på att skolan ska fungera för alla elever, under hela skolgången.

1. Vi vill öka samarbetet mellan socialtjänst och Polisen genom att rikta ytterligare två socialsekreterare till Sociala insatsgruppen, SIG, som arbetar med unga som riskerar att ingå i en kriminell livsstil eller som behöver stöd och hjälp att byta bana i livet.

Så skriver du en debattartikel

2. För den som önskar lämna ett kriminellt liv vill vi införa ett avhopparprogram som innefattar en daglig verksamhet som varvas med praktik, eller arbete, och som fokuserar på meningsfull fritidssysselsättning samt fysisk och psykisk hälsa. Avhopparprogrammet ska vara ett samarbete mellan kommunen och berörda myndigheter och målsättningen ska vara ett liv utan kriminalitet med utbildning och anställning som del- och slutmål.

3. Moderaterna vill utveckla och utöka Karlstads yrkeshögskola och erbjuda fler platser på yrkes-SFI. Det ska finnas goda möjligheter att lära sig ett yrke och därmed nå egen försörjning för den som är vuxen.

4. Det behövs ett ökat fokus på skolnärvaro och vi vill att det ska anställas familjebehandlare på de skolor där det finns behov – detta i syfte att öka närvaron samt nå en höjd måluppfyllelse så att elever efter avslutad grundskola når behörighet till gymnasieskolans nationella program.

5. Se över stödet på gymnasieskolorna så att vi har ett effektivt och ändamålsenligt stöd. Detta både till eleverna som riskerar att inte klara sina studier och till de elever som vill nå längre. Stödet behöver komma närmare eleverna och skolorna måste i större utsträckning ha resurser att utforma ett stöd anpassat för elevernas förutsättningar.

6. Vi vill införa ett krav på godkända betyg i engelska, svenska och matematik för att ges möjlighet till ett av kommunens sommarjobb. För den ungdom som inte uppnått betyg erbjuder vi tre veckors sommarskola där eleven ges möjlighet att studera ämnet inför höstterminen. Efter avslutad sommarskola ges eleven möjlighet till sommarjobb.

7. Alla anställda i Karlstads kommun som arbetar med unga ska ges möjlighet till kompetensutveckling som syftar till att upptäcka, vidta åtgärder och arbeta förebyggande mot brott.

8. Vi moderater vill fortsätta satsa på ordningsvakter i syfte att bygga relationer och motverka brott i kommunen.

Med utbildning och Moderaternas politik kan kriminaliteten minskas och få fler unga att stanna i skolan. Genom att arbeta förebyggande och samtidigt stärka arbetet mot kriminaliteten ökar vi tryggheten i hela Karlstad.

Lotta Björklund (M)

Michael Lindell (M)

Sebastian Hardin (M)

Patrik Haasma (M)

Moderaterna i arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstads kommun

Artikeltaggar

Arbetsmarknads- och socialnämndenBetygBrottDebattGängkriminalitetGrundskolanGymnasieskolanKarlstads kommunLotta BjörklundModeraternaOrdningsvaktPolisenSFISommarjobbTrygghetsarbeteUngdomarYrkeshögskolan