Replik: Vänstern har motverkat Nato-samarbetet

Debatt | Ukrainakriget
PUBLICERAD:
Vänstern demonstrerade 2017 under den svenska militärövningen Aurora mot värdlandsavtalet och krävde att detta avtal skulle rivas, skriver Tor Nilsson.
Foto: Jens Bornemann/TT
Vänstern har under en lång tid motverkat att Sverige ska samarbeta med Nato genom att på ett ensidigt sätt enbart agerat emot Nato och knappt nämnt Putin, skriver Tor Nilsson.

Svar till Malin Björk (NWT 8/4).

Malin Björk (V) har kommit med en replik mot min debattartikel i NWT den 28 mars 2022. Jag kommer i den fram till att Vänstern inte ställer upp på den svenska säkerhetsdoktrinen genom att jag visar på olika politiska händelser där detta parti valt att gå en egen väg i Sverige och Europa.

Jag anser att Vänsterns förda säkerhetspolitik faller väl ut i Kremls korridorer. Putin har ställt krav som inte är förhandlingsbara – att den säkerhetsdoktrin som i dag råder i Sverige ska upphöra, genom att vi ska riva sönder värdlandsavtalet med Nato som möjliggör gemensamma övningar mellan svenska och västalliansens styrkor.

Vänstern har under en lång tid motverkat att Sverige ska samarbeta med Nato genom att på ett ensidigt sätt enbart agerat emot Nato och knappt nämnt Putin. Ett exempel på detta är att de under valåret 2010 tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet krävde att USA skulle ta hem samtliga amerikanska trupper som befann sig utanför sitt hemlands gränser. Faktum är att jag misstänker att statsminister Magdalena Andersson (S) i dag är glad att de förlorade detta val.

Malin Björk menar att jag inte har redovisat några uppgifter som styrker mina påståenden men tar då inte upp följande som jag skrev:

● Vänstern röstade nej till värdlandsavtalet med Nato.

● Vänstern demonstrerade 2017 under den svenska militärövningen Aurora mot värdlandsavtalet och krävde att detta avtal skulle rivas. De demonstrerade då emot Natos och de svenska militära styrkorna som övade tillsammans. Vänstern gjorde då gemensam sak med stalinisterna.

● Vänstern la ner sina röster i Europaparlamentet när en resolution skulle godkännas som fördömde den Ryska Federationens krig emot Ukraina. Resolutionen fördömer också de hot som Sverige fått utstå från den Ryska Federationen där den ställer krav på att vi ska lämna den säkerhetsdoktrin som idag gäller där samarbete med Nato är en del av den.

Det märkliga är att jag överhuvudtaget i min artikel inte tar upp ett eventuellt Nato-medlemskap utan jag talar om den i dag förda svenska säkerhetsdoktrinen. Malin Björk (V) nämner inget om detta utan talar bara om att EU försöker få samtliga EU-medlemmar att ansöka om Nato-medlemskap vilket inte är sant.

Resolutionen menar att varje medlemsland i EU ska se över sin säkerhetspolitik utifrån de nya förutsättningarna som nu råder. Den tar också upp Finland och Sverige som ett bra exempel men understryker att varje land själv ska få avgöra hur säkerheten ska utformas. Vidare menar Europaparlamentet att medlemsländer som i dag är anslutna till Nato ska samverka än mer för sitt försvar. Det framförs inga krav om att samtliga länder ska vara med i Nato så som Malin Björk ger sken av i sin replik.

Att inte ta ställning i en sådan viktig fråga så som Sveriges säkerhet i en votering i Europaparlamentet visar sig nu att Vänstern ändå tar ställning men då inte för vårt lands fördel. Man måste göra en risk- och konsekvensanalys för att se om sitt partis syfte med politiken får de konsekvenser som avses.

Åter ser jag att Vänstern inte kan ha gjort någon sådan med tanke på det hårda motstånd mot värdlandsavtalet och partiets krav på att detta ska avvecklas och som då får till följd att samarbetet med Natos styrkor upphör. Konsekvensen blir då att Vänstern går hand i hand med Putin då dessa krav sammanfaller med hans kravställning mot oss. Det måste anses vara absurt med tanke på de allvarliga hot som Ryssland riktat mot det svenska folket och Sverige som nation.

Tor Nilsson

Moderat sympatisör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.