Daniel Åkerman: Hälsovådlig folkhälsopolitik

Publicerad:
Många uppger att tillgången till goda e-cigaretter gör det lättare att hålla sig bort från vanliga cigaretter, skriver Daniel Åkerman. Foto: Erik Nylander/TT

Detta är en ledarartikel som uttrycker Nya Wermlands-Tidningens politiska linje. NWTs politiska etikett är konservativ.

Trots att e-cigaretter kan hjälpa rökare att sluta med tobak vill regeringen förbjuda smaksättning av e-vätskor, skriver Daniel Åkerman.

En proposition om ny lag för tobaksfria nikotinprodukter har skickats till riksdagen (31/3). Den ser delvis över regleringen av marknadsföring, hälsoinformation och förhållandet till EU-direktiv, men huvudförslaget är att e-vätskor med ”tydligt märkbar doft eller smak av något annat än tobak” skall förbjudas. Syftet är att e-cigaretter skall bli mindre efterfrågade om de inte kan smaka gott.

Förslaget motiveras av folkhälsoskäl, men det är långt ifrån säkert att det kommer leda till förbättringar av människors hälsa. Förvisso behöver det inte vara jättebra att andas in ånga, men det finns inget vetenskapligt stöd för att skulle leda till ökad dödlighet. Ifall vissa vätskor visar sig innehålla skadliga ämnen bör dessa självklart regleras på samma sätt som livsmedel.

Inte heller nikotin är skadligt, även om det kan leda till beroende. Det är visserligen inte bra men inget skäl i sig till förbud, då vi tillåter andra beroendeframkallande produkter såsom kaffe.

Huvudskälet bakom förbudet är dock att regeringen menar att e-cigaretter skulle fungera som inkörsport till tobaksprodukter. Det baseras på en rapport (WHO 2020) som visar att sannolikheten att börja röka cigaretter är 30,4 procent för den som har prövat e-cigaretter jämfört med 7,9 procent för den som inte gjort det. Regeringen bortser dock från att det står tydligt i rapporten att man inte kan dra något orsakssamband av resultatet.

Det kan mycket väl vara så att sambandet beror på att vissa personer är benägna att ta risker. De skulle då ha större sannolikhet att pröva både e-cigaretter och vanliga cigaretter. Vilket innebär att det inte är e-cigarrettrökningen som ökar risken att röka tobak, utan underliggande preferenser.

Denna slutsats stöds också av Centralförbundets för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, kartläggningar av skolelevers vanor. Medan omkring en fjärdedel till en tredjedel har prövat e-cigaretter är det bara en procent som använder det dagligen eller nästan dagligen.

Samtidigt som e-cigaretter i värsta fall har oklara risker kan förbudet av smaksättning försvåra för personer som försöker sluta med tobaksrökning. Många uppger att tillgången till goda e-cigaretter gör det lättare att hålla sig bort från vanliga cigaretter. Forskningsläget är inte entydigt, men samma rapport som regeringen utgår ifrån påpekar att en ny brittisk studie från 2019 funnit att användning av e-cigaretter gav dubbelt så hög chans att lyckas sluta än vanliga ersättningsprodukter.

Det kanske inte fungerar för alla under alla omständigheter, men det vore rent ut sagt dumt att ta bort möjligheten för dem som behöver den. I synnerhet som riskerna med e-cigaretter är betydligt mindre tydliga.

Förbudet mot smaksättning är folkhälsopolitik när den är som sämst. Regeringens motvilja mot allt som liknar cigaretter riskerar att i stället öka tobaksrökningen.

Daniel Åkerman

Svenska Nyhetsbyrån

Artikeltaggar

CANFolkhälsaLivsmedelRegeringenRiksdagenSigneratSocialdemokraternaTobakWHO

Läs vidare