Försenat resecentrum

Ledare
PUBLICERAD:
Här blir det trångt.
Foto: HP Skoglund

Resecentrumet i Karlstad kan komma att försenas. Och kommunen har egentligen sig själv att skylla. Flera fastighetsägare har nämligen överklagat detaljplanen och ett avgörande i mark- och miljödomstolen kan dröja, och då blir det ingen byggstart som planerat nästa år.

De överklagande pekar bland annat på att avsmalningen av Hamngatan från fyra till två filer gör att tillgängligheten till centrum försämras. Trafiksäkerheten blir också lidande när busshållplatser skall till på båda sidor om gatan. Man hade kunnat behålla nuvarande busstation och istället bygga en gångbro.

Det har ledarsidan alltid tyckt men kommunen har inte velat lyssna på det örat utan har bundit sig fast vid tanken på att bussarna till varje pris skall knökas in vid järnvägsstationen. Nu får de en försening på halsen, för det är väl för sent för dem att ändra sig i elfte timmen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.